Cale de navigare

Axa PROGRESS - EaSI

Axa PROGRESS - EaSI

Modernizarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă

Axa PROGESS a EaSI ajută UE și statele sale membre să-și îmbunătățească politicile în trei secțiuni tematice:

Obiective

 • să dezvolte și să difuzeze cunoștințe analitice comparative de mare calitate
 • să faciliteze schimbul de informații, învățarea reciprocă și dialogul, într-un mod eficient și incluziv
 • să ofere sprijin financiar pentru testarea inovațiilor în materie de politică socială și de ocupare a forței de muncă
 • să furnizeze sprijin financiar organizațiilor pentru a le spori capacitatea de a dezvolta, promova și contribui la punerea în aplicare a instrumentelor și politicilor UE.

Cine poate participa?

Axa Progress a EaSI se adresează tuturor organismelor, actorilor și instituțiilor publice și/sau private, în special:

 • autoritățile naționale, regionale și locale
 • serviciile de ocupare a forței de muncă
 • organismele specializate prevăzute în dreptul Uniunii
 • partenerii sociali
 • organizațiile neguvernamentale
 • instituțiile de învățământ superior și institutele de cercetare
 • experții în evaluare și în analiza impactului
 • institutele naționale de statistică
 • mijloacele de informare în masă.

Aceasta poate sprijini cooperarea cu organizații internaționale, în special cu Consiliul Europei, OCDE, OIM, cu alte organisme ale Organizației Națiunilor Unite și cu Banca Mondială.

Cum se depune cererea de finanțare?

Activitățile care urmează să fie finanțate sunt definite într-un program de lucru, adoptat de Comitetul pentru program.

Pentru a înainta o cerere de finanțare, organizațiile eligibile trebuie să răspundă la invitația de participare la procedura de ofertare sau/și la o cerere de oferte.

Finanțare

61 % din bugetul total al EaSI va fi alocat axei PROGRESS. Din acesta, între 15 % și 20 % va fi consacrat punerii în practică de politici de experimentare socială, cu scopul de a spori potențialul său de stimulare a creării de locuri de muncă și a inovării sociale.