Navigacijski put

Os PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Os PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Moderniziranje politike zapošljavanja i socijalne politike

U okviru osi PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije pomaže se EU-u i državama članicama da poboljšaju politike u trima tematskim odjeljcima, a oni su:

Ciljevi

 • Razvijanje i širenje usporedivog analitičkog znanja visoke kvalitete.
 • Omogućavanje učinkovitog i uključivog širenja informacija, zajedničkog učenje i dijaloga.
 • Osiguravanje financijske potpore za testiranje inovacija u području socijalne politike i tržišta rada.
 • Osiguravanje financijske potpore organizacijama kako bi se povećao njihov kapacitet za razvijanje, promicanje i podupiranje provedbe instrumenata i politika EU-a.

Tko može sudjelovati?

Os PROGRESS Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije na raspolaganju je svim javnim i/ili privatnim tijelima, dionicima i ustanovama, a posebice:

 • nacionalnim, regionalnim i lokalnim nadležnim tijelima,
 • službama za zapošljavanje,
 • specijaliziranim tijelima određenima pravom Unije,
 • socijalnim partnerima,
 • nevladinim udrugama,
 • visokim učilištima i zavodima za istraživanja,
 • stručnjacima za evaluaciju i ocjenu učinaka,
 • nacionalnim zavodima za statistiku,
 • medijima.

Njome se podupire suradnja s međunarodnim organizacijama, a posebice s Vijećem Europe, OECD-om, Međunarodnom organizacijom rada, drugim tijelima Ujedinjenih naroda i sa Svjetskom bankom.

Kako se prijaviti?

Aktivnosti koje će se financirati određene su programom rada koji je prihvatio Odbor Programa.

Kako bi se prijavile za financiranje, prihvatljive organizacije moraju se javiti na poziv na podnošenje ponuda i/ili na poziv na podnošenje prijedloga.

Financiranje

Osi PROGRESS namijenit će se 61 % ukupnih proračunskih sredstava Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. Od 15 do 20 % tih sredstava namijenit će se eksperimentiranju u području socijalne politike kako bi se dodatno razvio potencijal za zapošljavanje i socijalne inovacije u okviru te politike.