Sti

PROGRESS-delen af EaSI

PROGRESS-delen af EaSI

Moderne beskæftigelses- og socialpolitik

PROGRESS-delen af EaSI hjælper EU og de enkelte lande med at forbedre deres politik på tre områder:

Mål

 • At udvikle og udbrede sammenlignelig analytisk viden af høj kvalitet.
 • Formidle effektiv og inklusiv erfaringsudveksling, gensidig læring og dialog.
 • At sørge for finansiel støtte til afprøvning af nyskabelser inden for social- og arbejdsmarkedspolitik.
 • At give organisationer finansiel støtte til at øge deres kapacitet til at udvikle, fremme og støtte gennemførelsen af EU's instrumenter og politikker.

Hvem kan deltage?

PROGRESS-delen er åben for alle offentlige og/eller private organer, aktører og institutioner, især:

 • nationale, regionale og lokale myndigheder
 • arbejdsformidlinger
 • specialiserede organer i medfør af Unionens lovgivning
 • arbejdsmarkedets parter
 • ikke-statslige organisationer
 • højere uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutter
 • eksperter i evalueringer og konsekvensanalyser
 • nationale statistiske kontorer
 • medierne.

Kommissionen kan støtte et samarbejde med internationale organisationer, især Europarådet, OECD, ILO, andre FN-organer og Verdensbanken.

Sådan søger man

De aktiviteter, der skal finansieres, er defineret i et arbejdsprogram, som programmeringsudvalget har vedtaget.

Støtteberettigede organisationer, der ønsker at søge om finansiering, skal reagere på en indkaldelse af tilbud og/eller en indkaldelse af forslag.

Finansiering

61 % af det samlede EaSI-budget går til PROGRESS-delen. Mellem 15 og 20 % af denne kvote afsættes til socialpolitiske eksperimenter for at udvikle deres potentiale for beskæftigelse og social innovation yderligere.