Navigačný riadok

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

07/11/2014

Monitoring good practices in the areas of employment, social affairs and inclusion  (07/11/2014)

Catalog N. : KE-06-14-024-EN-N

The European Commission finances projects enabling national, regional and local administrations,
social and economic partners and other organisations to exchange good practices in the fields of
employment, working conditions, social inclusion and social protection. To facilitate the
dissemination of the achieved results this report reviews good practice examples of projects
supported by the Community Programme for Employment and Social Solidarity — Progress in the
years 2011 – 2012. This report is available in English and online only, with abstracts in English, French and German.

05/12/2013

EaSI - Nový zastrešujúci program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-SK-C

EaSI – nový celoeurópsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pomôže EÚ zabezpečiť súhrnnejšiu politiku, podporí pracovnú mobilitu a poskytne mikrofinancovanie pre najzraniteľnejšie skupiny. Program EaSI spája programy PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania PROGRESS do jedného zastrešujúceho programu, ktorý umožní účinnejšie vytvárať nové pracovné miesta a dosahovať udržateľný rast kladením dôrazu na sociálnu inováciu. Prečítajte si podrobnejšie informácie.

Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+