Navigatsioonitee

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

05/12/2013

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-ET-C

Uus üleeuroopaline tööhõive ja sotsiaalpoliitika programm EaSI aitab ELil kujundada sidusamat poliitikat, ergutada tööalast liikuvust ning pakkuda kõige haavatavamatele sihtotstarbelist mikrokrediiti. Liites üheks koondprogrammiks programmid Progress, EURES ja mikrokrediidirahastu Progress, aitab EaSI tõhusamalt luua uusi töökohti ning saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, pannes rõhku sotsiaalsele innovatsioonile. Kuidas?

Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel