Navigatsioonitee

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

06/08/2015

EaSI performance in 2014 - Executive summary of EaSI Performance Monitoring Report 2014  (06/08/2015)

Catalog N. : KE-EY-15-001-EN-N

The European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) aims to contribute to promoting a high level of quality and sustainable employment, guaranteeing adequate and decent social protection, combating social exclusion and poverty and improving working conditions. Among other things, this monitoring report incorporates stakeholders’ views on the programme’s operations in 2014.

This leaflet is publish in English, online only. German and French version will be available soon.

07/11/2014

Monitoring good practices in the areas of employment, social affairs and inclusion  (07/11/2014)

Catalog N. : KE-06-14-024-EN-N

The European Commission finances projects enabling national, regional and local administrations, social and economic partners and other organisations to exchange good practices in the fields of employment, working conditions, social inclusion and social protection. To facilitate the dissemination of the achieved results this report reviews good practice examples of projects supported by the Community Programme for Employment and Social Solidarity — Progress in the years 2011 – 2012. This report is available in English and online only, with abstracts in English, French and German.

05/12/2013

EaSI - ELi uus tööhõive ja sotsiaalpoliitika koondprogramm  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-ET-C

Uus üleeuroopaline tööhõive ja sotsiaalpoliitika programm EaSI aitab ELil kujundada sidusamat poliitikat, ergutada tööalast liikuvust ning pakkuda kõige haavatavamatele sihtotstarbelist mikrokrediiti. Liites üheks koondprogrammiks programmid Progress, EURES ja mikrokrediidirahastu Progress, aitab EaSI tõhusamalt luua uusi töökohti ning saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, pannes rõhku sotsiaalsele innovatsioonile. Kuidas?

Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel