Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Kroatien

För närvarande har följande länder restriktioner för kroatiska arbetstagare:

  • Malta
  • Nederländerna
  • Slovenien
  • Storbritannien
  • Österrike

Dessa länder fortsätter alltså att tillämpa sin nationella lagstiftning och får kräva att kroatiska arbetstagare ska ha arbetstillstånd.

Kroatien har motsvarande restriktioner för arbetstagare från dessa länder.

Enligt 2011 års anslutningsakt får EU-länderna under en övergångsperiod begränsa kroatiska arbetstagares tillträde till sina arbetsmarknader.

Första fasen: 1 juli 2013–30 juni 2015

EU-länderna fick tillämpa sina egna nationella regler. Tretton länder införde restriktioner (Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike). Övriga länder beslutade att tillämpa EU:s regler om fri rörlighet för kroatiska arbetstagare fullt ut.

Andra fasen: 1 juli 2015–30 juni 2018

EU-länderna får behålla sina restriktioner om de har meddelat kommissionen i förväg. Det har Malta, Nederländerna, Slovenien, Storbritannien och Österrike gjort, så i nuläget är det bara dessa länder som har restriktioner.

Tredje fasen: 1 juli 2018–30 juni 2020

I den sista fasen får EU-länderna bara fortsätta att tillämpa restriktionerna om det finns risk för allvarliga störningar på arbetsmarknaden.

Tabell över EU-ländernas policy för kroatiska arbetstagare