Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Kroatien

Första fasen: 1 juli 2013–30 juni 2015
EU-länderna får tillämpa sina egna nationella regler och måste inte respektera principerna om fri rörlighet för arbetstagare i artikel 45 i EUF-fördraget och EU-förordning nr 492/2011.

Andra fasen: 1 juli 2015–30 juni 2018
I den andra fasen måste EU-länderna anmäla till kommissionen om de vill fortsätta att tillämpa sina nationella regler under ytterligare tre år och inte följa principerna om fri rörlighet för arbetstagare.

Tredje fasen: 1 juli 2018–30 juni 2020
I den sista fasen får EU-länderna bara fortsätta att tillämpa sina nationella regler om det finns risk för allvarliga störningar på arbetsmarknaden och efter att ha informerat kommissionen.

Länder som har restriktioner i den första fasen

För den första fasen fram till den 30 juni 2015 har följande länder informerat kommissionen om att de inte kommer att tillämpa EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare och att kroatiska arbetstagare måste ha arbetstillstånd:

 • Belgien
 • Cypern
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Österrike

Kroatien har dessutom informerat kommissionen om att man under den första fasen har restriktioner för arbetstagare från de 13 länderna ovan.

Tabell över EU-ländernas policy för kroatiska arbetstagare

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+