Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Hrvaška

Prehodne omejitve zaposlovanja delavcev iz Hrvaške v drugih državah članicah trenutno veljajo v

  • Avstriji
  • Nizozemski
  • Sloveniji
  • Združenem kraljestvu

Te države članice torej še vedno urejajo vstop hrvaških delavcev na svoj trg dela s svojo nacionalno zakonodajo in lahko od njih zahtevajo, da pred zaposlitvijo pridobijo delovno dovoljenje.

Hrvaška uveljavlja enake prehodne omejitve za delavce iz teh držav članic.

V skladu z Aktom o pristopu iz leta 2011 lahko 27 držav članic EU začasno omeji zaposlovanje delavcev iz Hrvaške na svojih tleh.

Prvo obdobje: od 1. julija 2013 do 30. junija 2015

Zaposlovanje hrvaških delavcev v drugih državah članicah so urejali nacionalni predpisi teh držav. Omejitve so veljale v 13 državah članicah (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI, UK). V preostalih so se odločili, da bodo za hrvaške delavce neomejeno uporabili pravila EU o prostem gibanju delavcev.

Drugo obdobje: od 1. julija 2015 do 30. junija 2018  

Države članice lahko še vedno uveljavljajo omejitve zaposlovanja, če so o tem vnaprej notificirale Evropsko komisijo. Tako so naredile Avstrija, Nizozemska, SlovenijaMalta in Združeno kraljestvo. Omejitve zdaj veljajo samo v teh državah članicah, z izjemo Malte, ki je omejitve odpravila 26. januarja 2018.

Tretje obdobje: od 1. julija 2018 do 30. junija 2020

V tem zadnjem obdobju lahko države članice omejujejo zaposlovanje s svojimi nacionalnimi predpisi samo v primeru resnih motenj ali tveganja za resne motnje na svojih trgih dela.