Navigačný riadok

Chorvátsko

Prechodné obmedzenia prístupu pracovníkov z Chorvátska na pracovné trhy ostatných členských štátov sa v súčasnosti uplatňujú v

  • Rakúsku,
  • na Malte,
  • v Holandsku,
  • Slovinsku,
  • Spojenom kráľovstve.

Znamená to, že tieto členské štáty naďalej regulujú prístup chorvátskych pracovníkov na ich pracovné trhy podľa vnútroštátneho práva a môžu od chorvátskych pracovníkov požadovať pracovné povolenia.

Chorvátsko uplatňuje rovnaké prechodné obmedzenia týkajúce sa pracovníkov z týchto členských štátov.

Podľa Aktu o pristúpení z roku 2011 môžu členské štáty EÚ-27 dočasne obmedziť prístup pracovníkov z Chorvátska na svoje trhy práce.

Prvá fáza: 1. júla 2013 – 30. júna 2015

Prístup bol regulovaný vnútroštátnym právom členských štátov. Obmedzenia uplatňovalo 13 členských štátov (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI a UK). Ostatné štáty sa na chorvátskych pracovníkov rozhodli naplno uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa voľného pohybu.

Druhá fáza: 1. júla 2015 – 30. júna 2018

Členské štáty si môžu ponechať obmedzenia, ak to vopred oznámili Komisii. Rakúsko, Holandsko, Malta, Slovinsko a Spojené kráľovstvo to urobili a obmedzenia sa v súčasnosti uplatňujú len v týchto členských štátoch.

Tretia fáza: 1. júla 2018 – 30. júna 2020

V záverečnej fáze budú môcť členské štáty uplatniť obmedzenia iba v prípade vážneho narušenia svojho pracovného trhu alebo hrozby takéhoto narušenia.

Súhrnná tabuľka politík členských štátov týkajúca sa pracovníkov z Chorvátska