Navigačný riadok

Chorvátsko

1. fáza: od 1. júla 2013 do 30. júna 2015
Členské štáty EÚ môžu počas týchto prvých dvoch rokov uplatňovať svoje vnútroštátne právne predpisy a nie sú povinné rešpektovať zásady voľného pohybu pracovníkov, ktoré obsahuje článok 45 Zmluvy o fungovaní EÚ a nariadenie (EÚ) č. 492/2011.

2. fáza: od 1. júla 2015 do 30. júna 2018
V tejto fáze musia členské štáty EÚ oznámiť Európskej komisii, či chcú uplatňovať svoje vnútroštátne právne predpisy aj počas ďalších troch rokov a neuplatňovať zásady voľného pohybu pracovníkov.

3. fáza: od 1. júla 2018 do 30. júna 2020
V poslednej fáze môžu členské štáty uplatňovať vnútroštátne právne predpisy iba v prípade vážneho narušenia svojho pracovného trhu alebo jeho ohrozenia a po príslušnom oznámení Európskej komisii.

Krajiny uplatňujúce obmedzenia v prvej fáze

V prvej fáze trvajúcej do 30. júna 2015 informovali Európsku komisiu o neuplatňovaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov a o tom, že Chorvátski občania budú musieť na prácu v nich získať pracovné povolenie, tieto krajiny:

 • Belgicko
 • Cyprus
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Španielsko
 • Taliansko

Okrem toho Chorvátsko oznámilo Európskej komisii, že počas prvej fázy bude uplatňovať obmedzenia prístupu na svoj pracovný trh pre štátnych príslušníkov zo spomenutých trinásť krajín.

Súhrnná tabuľka politík členských štátov týkajúca sa pracovníkov z Chorvátska

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+