Cale de navigare

Croaţia

Măsuri tranzitorii de restricționare a accesului lucrătorilor croați la piețele muncii din alte state membre se aplică în:

  • Austria,
  • Țările de Jos,
  • Slovenia,
  • și Regatul Unit.

Aceste state membre prevăd în continuare măsuri naționale de reglementare a accesului lucrătorilor croați la piața muncii și este posibil ca ei să aibă nevoie de un permis de muncă.

Croația prevede restricții tranzitorii echivalente pentru lucrătorii din aceste state membre.

În baza actului de aderare din 2011, statele membre UE-27 pot restricționa temporar accesul lucrătorilor croați la piața muncii.

Prima fază: 1 iulie 2013 - 30 iunie 2015

Accesul a fost reglementat prin legislația națională a celorlalte state membre. 13 state membre au aplicat restricții: AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI și UK. Celelalte țări au decis să aplice integral, în cazul cetățenilor croați, prevederile UE privind libera circulație a lucrătorilor.

Faza a doua: 1 iulie 2015 - 30 iunie 2018  

Statele membre pot menține restricțiile, cu condiția să informeze din timp Comisia. Austria, Țările de Jos, SloveniaMalta și Regatul Unit au luat o astfel de măsură. În prezent, restricțiile se aplică numai pentru aceste state membre, exceptând Malta, care a ridicat restricțiile la data de 26 ianuarie 2018.

Faza a treia: 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020

În faza finală, statele membre vor putea aplica restricții numai în caz de perturbări grave ale pieței naționale a forței de muncă sau dacă există riscul producerii unor de astfel de perturbări.