Cale de navigare

Croaţia

Măsuri tranzitorii de restricționare a accesului lucrătorilor croați la piețele muncii din alte state membre se aplică în:

  • Austria
  • Malta
  • Țările de Jos
  • Slovenia
  • Regatul Unit

Aceste state membre prevăd în continuare măsuri naționale de reglementare a accesului lucrătorilor croați la piața muncii și este posibil ca ei să aibă nevoie de un permis de muncă.

Croația aplică restricții tranzitorii echivalente pentru lucrătorii originari din aceste țări.

În baza actului de aderare din 2011, statele membre UE-27 pot restricționa temporar accesul lucrătorilor croați la piața muncii.

Prima fază: 1 iulie 2013 - 30 iunie 2015

Accesul a fost reglementat prin legislația națională a celorlalte state membre. 13 state membre au aplicat restricții: AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI și UK. Celelalte țări au decis să aplice integral, în cazul cetățenilor croați, prevederile UE privind libera circulație a lucrătorilor.

Faza a doua: 1 iulie 2015 - 30 iunie 2018

Statele membre pot menține restricțiile, cu condiția să informeze din timp Comisia. Austria, Malta, Țările de Jos, Slovenia și Regatul Unit au făcut acest lucru și, în prezent, restricțiile se aplică numai în aceste state membre.

Faza a treia: 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020

În faza finală, statele membre vor putea aplica restricții numai în caz de perturbări grave ale pieței naționale a forței de muncă sau dacă există riscul producerii unor de astfel de perturbări.

Tabel recapitulativ privind politicile statelor membre - Lucrătorii croaţi