Ścieżka nawigacji

Chorwacja

Pierwszy okres przejściowy:  1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.
W ciągu dwóch pierwszych lat od chwili przystąpienia Chorwacji do UE kraje członkowskie mogą swobodnie decydować, czy chcą stosować swoje przepisy krajowe, i nie muszą przestrzegać zasad dotyczących swobodnego przepływu pracowników zawartych w art. 45 TFUE i w unijnym rozporządzeniu nr 492/2011.

Drugi okres przejściowy:  1 lipca 2015 r. – 30 czerwca 2018 r.
Jeśli chodzi o ten okres, kraje UE muszą poinformować Komisję Europejską, czy chcą nadal stosować przepisy krajowe przez kolejne trzy lata i nie przestrzegać zasad dotyczących swobodnego przepływu pracowników.

Trzeci okres przejściowy:  1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.
Podczas tego ostatniego etapu kraje UE mogą nadal stosować przepisy krajowe tylko w przypadku poważnych zakłóceń na krajowym rynku pracy (lub gdyby pojawiło się podejrzenie, że istnieje ich realna groźba) i po uprzednim zgłoszeniu tego Komisji.

Kraje stosujące ograniczenia podczas 1. etapu

Kraje wymienione poniżej powiadomiły Komisję, że do 30 czerwca 2015 r. nie będą stosować unijnych przepisów dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Oznacza to, że w tych krajach pracownicy z Chorwacji będą musieli uzyskać pozwolenie na pracę:

 • Austria
 • Belgia
 • Cypr
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niemcy
 • Słowenia
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Chorwacja powiadomiła również Komisję o tym, że podczas pierwszego okresu przejściowego zamierza stosować ograniczenia w dostępie do krajowego rynku pracy wobec obywateli 13 wyżej wymienionych państw.

Tabela: dostęp do rynku pracy w poszczególnych państwach członkowskich − pracownicy z Chorwacji

  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+