Ścieżka nawigacji

Chorwacja

Tymczasowe ograniczenia dostępu do rynku pracy obowiązują w stosunku do obywateli Chorwacji w następujących krajach:

  • Austria
  • Holandia
  • Słowenia
  • Wielka Brytania.

Oznacza to, że te państwa członkowskie nadal regulują przepisami prawa krajowego dostęp do rynku pracy dla obywateli chorwackich i mogą wymagać od nich zezwolenia na pracę.

W stosunku do obywateli tych państw Chorwacja stosuje analogiczne ograniczenia tymczasowe.

Zgodnie z Aktem przystąpienia z 2011 r. 27 państw członkowskich UE może tymczasowo ograniczyć obywatelom Chorwacji dostęp do swoich rynków pracy.

Etap pierwszy: 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Dostęp do rynku pracy był regulowany przepisami prawa krajowego innych państw członkowskich. Ograniczenia stosowało 13 państw członkowskich (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI i UK). Pozostałe postanowiły w pełni zastosować unijne przepisy o swobodnym przepływie pracowników do obywateli Chorwacji.

Etap drugi: 1 lipca 2015 r. – 30 czerwca 2018 r.  

Państwa członkowskie mogą utrzymać ograniczenia, o ile wcześniej powiadomiły o tym Komisję. Taką decyzję podjęły Austria, Słowenia, MaltaHolandia i Wielka Brytania. Obecnie ograniczenia obowiązują tylko w Austrii, Słowenii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Malta zniosła je 26 stycznia 2018 r.

Etap trzeci: 1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.

Na tym etapie państwa członkowskie będą mogły stosować ograniczenia tylko, jeśli na ich rynkach pracy wystąpią poważne zakłócenia lub jeśli ich wystąpienie będzie bardzo prawdopodobne.