Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Il-Kroazja

L-1 fażi: 1 ta’ Lulju 2013 – 30 ta’ Ġunju 2015
Il-pajjiżi tal-UE huma ħielsa, jekk jixtiequ, li japplikaw il-liġi nazzjonali tagħhom matul dawn l-ewwel sentejn u mhumiex meħtieġa jirrispettaw il-prinċipji li jikkonċernaw il-moviment ħieles tal-ħaddiema skont l-Artikolu 45 tat-TFUE u skont ir-Regolament (UE) Nru 492/2011.

It-2 fażi: 1 ta’ Lulju 2015 – 30 ta’ Ġunju 2018
Għal din it-tieni fażi, il-pajjiżi tal-UE għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni Ewropea jekk jixtiqux ikomplu japplikaw il-liġi nazzjonali tagħhom għal tliet snin oħra u ma japplikawx il-prinċipji li jikkonċernaw il-moviment ħieles tal-ħaddiema.

It-3 fażi: 1 ta’ Lulju 2018 – 30 ta’ Ġunju 2020
Għall-fażi finali, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jkomplu japplikaw biss il-liġi nazzjonali f'każ li jkun hemm tfixkil serju fis-swieq tax-xogħol tagħhom jew theddida ta' dan u wara li jinnotifikaw b'dan lill-Kummissjoni Ewropea.

Pajjiżi li qed japplikaw restrizzjonijiet fl-1 fażi

Għall-ewwel fażi sat-30 ta' Ġunju 2015, il-pajjiżi li ġejjin informaw il-Kummissjoni li ma kinux se japplikaw il-liġi tal-UE dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema u li l-ħaddiema Kroati se jkun jeħtiġilhom li jakkwistaw permess tax-xogħol biex jaħdmu fihom:

 • L-Awstrija
 • Il-Belġju
 • Ċipru
 • Franza
 • Il-Ġermanja
 • Il-Greċja
 • L-Italja
 • Il-Lussemburgu
 • Malta
 • Il-Pajjiżi l-Baxxi
 • Ir-Renju Unit
 • Is-Slovenja
 • Spanja

Barra minn hekk, il-Kroazja għarrfet il-Kummissjoni li matul l-ewwel fażi hi se tkun qed tapplika restrizzjonijiet għall-aċċess tas-suq tax-xogħol tagħha lit-13-il pajjiż elenkati hawn fuq.

Tabella b'taqsira tal-politiki tal-Istati Membri - Il-ħaddiema mill-Kroazja

  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+