Naršymo kelias

Kroatija

Pereinamojo laikotarpio apribojimai darbuotojų iš Kroatijos patekimui į kitų valstybių narių darbo rinkas šiuo metu taikomi

  • Austrijoje,
  • Nyderlanduose,
  • Slovėnijoje,
  • Jungtinėje Karalystėje.

Tai reiškia, kad šios valstybės narės ir toliau nacionaliniais teisės aktais reguliuos darbuotojų iš Kroatijos patekimą į jų darbo rinkas ir iš šių darbuotojų gali reikalauti darbo leidimų.

Kroatija yra nustačiusi atitinkamus pereinamojo laikotarpio apribojimus darbuotojams iš tų valstybių narių.

Pagal 2011 m. Stojimo aktą 27 ES valstybės narės gali laikinai riboti darbuotojų iš Kroatijos patekimą į jų darbo rinkas.

Pirmas etapas – 2013 m. liepos 1 d. – 2015 m. birželio 30 d.

Patekimas į darbo rinką buvo reguliuojamas nacionaliniais kai kurių valstybių narių teisės aktais. Apribojimus taikė 13 valstybių narių (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI, UK). Kitos šalys nusprendė darbuotojams iš Kroatijos visapusiškai taikyti ES laisvo judėjimo taisykles.

Antras etapas – 2015 m. liepos 1 d. – 2018 m. birželio 30 d.  

Valstybės narės gali toliau taikyti apribojimus, jei apie tai iš anksto pranešė Komisijai. Tai padarė Austrija, Nyderlandai, SlovėnijaMalta ir Jungtinė Karalystė. Šiuo metu apribojimai taikomi tik tose valstybėse narėse, išskyrus Maltą, kuri 2018 m. sausio 26 d. apribojimus panaikino.

Trečias etapas – 2018 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.

Galutiniu etapu valstybės narės galės taikyti apribojimus tik tuo atveju, jei kiltų rimtų jų darbo rinkos veiklos sutrikimų arba tokių sutrikimų grėsmė.