Naršymo kelias

Kroatija

1-as etapas: 2013 m. liepos 1 d.–2015 m. birželio 30 d.
ES šalys, jei pageidauja, per šiuos pirmuosius dvejus metus gali taikyti savo nacionalinę teisę ir nereikalaujama, kad jos laikytųsi laisvo darbuotojų judėjimo principų, nustatytų SESV 45 straipsnyje ir Reglamente (ES) Nr. 492/2011.

2-as etapas: 2015 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d.
Šiuo antruoju etapu ES šalys privalo pranešti Europos Komisijai, ar jos nori toliau taikyti savo nacionalinę teisę dar trejus metus ir netaikyti laisvo darbuotojų judėjimo principų.

3-ias etapas: 2018 m. liepos 1 d.–2020 m. birželio 30 d.
Galutiniu etapu ES šalys gali toliau taikyti savo nacionalinę teisę tik rimto jų darbo rinkų sutrikimo arba pavojaus, kad jis gali atsirasti, atveju ir apie tai pranešusios Europos Komisijai.

Pirmuoju etapu apribojimus taikančios šalys

Šios šalys pranešė Komisijai, kad pirmuoju etapu iki 2015 m. birželio 30 d. jos netaikys ES laisvo darbuotojų judėjimo teisės aktų ir kad jose dirbti norintys darbuotojai iš Kroatijos turės gauti darbo leidimą:

 • Austrija
 • Belgija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Italija
 • Jungtinė Karalystė
 • Kipras
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Nyderlandai
 • Prancūzija
 • Slovėnija
 • Vokietija

Be to, Kroatija pranešė Komisijai, kad pirmuoju etapu ji taiko patekimo į jos darbo rinką apribojimus trylikos pirmiau išvardytų šalių piliečiams.

Darbuotojams iš Kroatijos valstybių narių taikomos politikos suvestinė lentelė

  Siųsti draugams

 • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“