Navigacijski put

Hrvatska

Prijelazna ograničenja za pristup radnika iz Hrvatske tržištima rada drugih država članica trenutačno se primjenjuju:

u Austriji
u Nizozemskoj
u Sloveniji
u Ujedinjenoj Kraljevini.

To znači da te države članice i dalje reguliraju pristup radnika iz Hrvatske svojim tržištima rada na temelju nacionalnog zakonodavstva te da mogu zahtijevati radne dozvole za radnike iz Hrvatske.

Hrvatska primjenjuje jednake prijelazne mjere za radnike iz tih država članica.

U skladu s Aktom o pristupanju iz 2011. države članice iz skupine EU-27 mogu radnicima iz Hrvatske privremeno ograničiti pristup svojim tržištima rada.

Prva faza: 1. srpnja 2013. – 30. lipnja 2015.

Pristup je reguliran nacionalnim zakonodavstvom drugih država članica. Ograničenja je primjenjivalo 13 država članica (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI i UK). Ostale su odlučile u cijelosti primjenjivati propise EU-a o slobodnom kretanju kad je riječ o radnicima iz Hrvatske.

Druga faza: 1. srpnja 2015. – 30. lipnja 2018.  

Države članice mogu nastaviti primjenjivati ograničenja ako su o tome prethodno obavijestile Komisiju. Austrija, Malta, Nizozemska, Slovenija i Ujedinjena Kraljevina to su učinile. Trenutačno se ograničenja primjenjuju samo u tim državama članicama, osim u Malti, koja ih je ukinula 26. siječnja 2018.

Treća faza: 1. srpnja 2018. – 30. lipnja 2020.

U završnoj fazi države članice moći će nastaviti primjenjivati ograničenja samo u slučaju ozbiljnih poremećaja ili opasnosti od ozbiljnih poremećaja na tržištu rada.