Cosán nascleanúna

An Chróit

Tá srianta idirthréimhseacha maidir leis an rochtain a bhíonn ag oibrithe ón gCróit ar mhargaí saothair na mBallstát eile i bhfeidhm fós sna tíortha seo a leanas:

  • an Ísiltír,
  • Málta,
  • an Ostair,
  • an Ríocht Aontaithe agus
  • an tSlóivéin.

Is é a chiallaíonn sé sin go bhfuil na Ballstáit sin fós ag cur a ndlí náisiúnta féin i bhfeidhm maidir leis an rochtain a bhíonn ag oibrithe Crótacha ar mhargaí saothair na mBallstát sin agus d'fhéadfadh sé go n-éileodh siad ceadanna oibre ar Chrótaigh.

Tá srianta idirthréimhseacha den chineál céanna i bhfeidhm ag an gCróit maidir le hoibrithe as na Ballstáit sin.

I gcomhréir le hIonstraim Aontachais 2011, is féidir leis na 27 mBallstát srian idirthréimhseach a chur i bhfeidhm maidir leis an rochtain a bhíonn ag oibrithe Crótacha ar a margaí saothair.

An chéad chéim: 1 Iúil 2013 - 30 Meitheamh 2015

Bhí na Ballstáit ag cur a ndlí náisiúnta féin i bhfeidhm maidir leis an rochtain a bhí ag na Crótaigh ar na margaí saothair. Chuir trí Bhallstát déag srianta i bhfeidhm (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI agus UK). Chinn na Ballstáit eile rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le saorghluaiseacht oibrithe a chur i bhfeidhm ina n-iomláine maidir le hoibrithe Crótacha.

An dara céim: 1 Iúil 2015 - 30 Meitheamh 2018

Tá cead ag na Ballstáit srianta a choinneáil i bhfeidhm má thug siad fógra ina leith sin don Choimisiún roimh ré. Thug an Ísiltír, Málta, an Ostair, an Ríocht Aontaithe agus an tSlóivéin an fógra sin don Choimisiún agus níl srianta i bhfeidhm faoi láthair ach sna Ballstáit sin.

An tríú céim: 1 Iúil 2018 - 30 Meitheamh 2020

Sa chéim dheireanach den phróiseas, ní bheidh cead ag na Ballstáit na srianta a choinneáil i bhfeidhm ach amháin sa chás gur tharla suaitheadh tromchúiseach ar a margadh saothair nó go bhfuil baol ann go dtarlódh a leithéid de shuaitheadh.

Tábla achomair ina liostaítear na beartais atá i bhfeidhm ag na Ballstáit éagsúla - Oibrithe ón gCróit