Cosán nascleanúna

An Chróit

1ú céim: 1 Iúil 2013 – 30 Meitheamh 2015
Tá an cead ag Ballstáit an AE a ndlí náisiúnta féin a chur i bhfeidhm, más mian leo, sa chéad dá bhliain agus níl aon dualgas orthu déanamh de réir na bprionsabal maidir le saorghluaiseacht oibrithe atá in Airteagal 45 CFAE agus i Rialachán (AE) Uimh. 492/2011.

2ú céim: 1 Iúil 2015 – 30 Meitheamh 2018
Sa dara céim seo, beidh ar na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún Eorpach más mian leo leanúint dá ndlí náisiúnta féin a chur i bhfeidhm go ceann trí bliana eile agus nach mian leo na prionsabail maidir le saorghluaiseacht oibrithe a chur i bhfeidhm.

3ú céim: 1 Iúil 2018 – 30 Meitheamh 2020
Sa chéim dheireanach den phróiseas, ní bheidh de chead ag na Ballstáit leanúint dá ndlí náisiúnta féin a chur i bhfeidhm ach amháin i gcás suaitheadh tromchúiseach sna margaí saothair nó baol de a bheith ann agus tar éis fógra a thabhairt faoin gcás sin don Choimisiún Eorpach.

Tíortha a mbeidh srianta i bhfeidhm acu sa chéad chéim

Tá sé tugtha le fios ag na tíortha seo a leanas don Choimisiún nach mbeidh dlí an AE maidir le saorghluaiseacht oibrithe á chur i bhfeidhm acu sa chéad céim go dtí an 30 Meitheamh 2015 agus go mbeidh ar oibrithe Crótacha cead oibre a fháil le dul ag obair iontu:

 • an Bheilg
 • an Chipir
 • an Fhrainc
 • an Ghearmáin
 • an Ghréig
 • an Ísiltír
 • an Iodáil
 • Lucsamburg
 • Málta
 • an Ostair
 • an Ríocht Aontaithe
 • an tSlóivéin
 • an Spáinn

Sa bhreis ar an méid sin, tá sé tugtha le fios ag an gCróit don Choimisiún go mbeidh srianta i bhfeidhm aici le linn na céadchéime sin maidir leis an rochtain a bheidh ag náisiúnaigh ón 13 thír thuasluaite ar mhargadh saothair na Cróite.

Tábla achomhair ar bheartais na mBallstát - Oibrithe ón gCróit

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+