Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Kroatia

Kroatialaisten työntekijöiden pääsyä muiden EU-maiden työmarkkinoille rajoitetaan siirtymävaiheen aikana seuraavissa maissa:

  • Alankomaat
  • Itävalta
  • Malta
  • Slovenia
  • Yhdistynyt kuningaskunta.

Kyseiset EU-maat sääntelevät edelleen kansallisella lainsäädännöllään kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen. Ne saattavat edellyttää kroatialaisilta työntekijöiltä työlupaa.

Kroatia soveltaa kyseisten EU-maiden työntekijöihin vastaavanlaisia siirtymävaiheen rajoituksia.

Vuoden 2011 liittymisasiakirjan mukaisesti muut EU-maat (EU27) voivat tilapäisesti rajoittaa kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen.

Ensimmäinen vaihe: 1.7.2013–30.6.2015

Muut EU-maat voivat rajoittaa työmarkkinoille pääsyä kansallisella lainsäädännöllään. Rajoituksia sovellettiin 13 maassa (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI ja UK). Muut maat päättivät soveltaa työvoiman vapaan liikkuvuuden sääntöjä kroatialaisiin työntekijöihin täysimääräisesti.

Toinen vaihe: 1.7.2015–30.6.2018

EU-maat voivat edelleen soveltaa rajoituksia, mutta niiden on ilmoitettava asiasta etukäteen Euroopan komissiolle. Alankomaat, Itävalta, Malta, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat antaneet tällaisen ilmoituksen, joten rajoituksia sovelletaan nykyisin vain näissä EU-maissa.

Kolmas vaihe: 1.7.2018–30.6.2020

Viimeisessä vaiheessa EU-maat voivat rajoittaa oikeutta työskennellä alueellaan ainoastaan tilanteessa, joka aiheuttaa vakavaa uhkaa tai häiriötä maan työmarkkinoille.

Tiivistelmätaulukko: EU-maiden käytännöt kroatialaisten työntekijöiden suhteen