Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Kroatia

Siirtymäkauden säännöksiä, jolla rajoitetaan kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoille, sovelletaan toistaiseksi seuraavissa EU-maissa:

  • Itävalta
  • Alankomaat
  • Slovenia
  • Yhdistynyt kuningaskunta.

Nämä EU-maat siis sääntelevät edelleen kansallisella lainsäädännöllään kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen. Ne saattavat edellyttää kroatialaisilta työntekijöiltä työlupaa.

Kroatia soveltaa kyseisten maiden työntekijöihin vastaavanlaisia siirtymävaiheen rajoituksia.

Rajoitukset perustuvat vuoden 2011 liittymisasiakirjaan, jonka mukaisesti muut EU-maat (EU27) voivat tilapäisesti rajoittaa kroatialaisten työntekijöiden pääsyä työmarkkinoilleen.

Ensimmäinen vaihe: 1.7.2013–30.6.2015

Muilla EU-mailla oli mahdollisuus rajoittaa työmarkkinoille pääsyä kansallisella lainsäädännöllään. Rajoituksia käytettiin 13 maassa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, Ranska, Saksa, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta). Muut maat päättivät soveltaa työvoiman vapaan liikkuvuuden sääntöjä kroatialaisiin työntekijöihin rajoituksitta.

Toinen vaihe: 1.7.2015–30.6.2018  

EU-maat voivat edelleen käyttää rajoituksia, mutta niiden on ilmoitettava asiasta etukäteen Euroopan komissiolle. Alankomaat, Itävalta, Malta, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat antaneet tällaisen ilmoituksen. Rajoituksia sovelletaan tätä nykyä vain näissä EU-maissa lukuun ottamatta Maltaa, joka poisti rajoitukset 26.1.2018.

Kolmas vaihe: 1.7.2018–30.6.2020

Viimeisessä vaiheessa EU-maat voivat rajoittaa oikeutta työskennellä alueellaan ainoastaan tilanteessa, joka aiheuttaa vakavaa uhkaa tai häiriötä maan työmarkkinoille.