Navigatsioonitee

Horvaatia

Üleminekupiirangud Horvaatiast pärit töötajate juurdepääsu puhul teiste liikmesriikide tööturule on praegu kehtestatud järgmistes liikmesriikides:

  • Austria
  • Madalmaad
  • Sloveenia
  • Ühendkuningriik

See tähendab seda, et asjaomased liikmesriigid jätkavad Horvaatiast pärit töötajate juurdepääsu reguleerimist oma tööturule siseriikliku õiguse alusel ning võivad neilt nõuda tööloa olemasolu.

Samuti on Horvaatia kehtestanud samaväärsed üleminekupiirangud eespool nimetatud riikidest pärit töötajatele.

2011. aasta ühinemisaktis on sätestatud, et EL 27 liikmesriigid võivad ajutiselt piirata Horvaatiast pärit töötajate juurdepääsu oma tööturule.

Esimene etapp: 1. juuli 2013–30. juuni 2015

Juurdepääsu reguleeriti teiste liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel. Piiranguid kohaldas 13 liikmesriiki (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI ja UK). Ülejäänud kohaldasid Horvaatiast pärit töötajate suhtes täies ulatuses ELi vaba liikumise eeskirju.

Teine etapp: 1. juuli 2015–30. juuni 2018

Liikmesriigid võivad piirangud säilitada, kui nad teatasid sellest eelnevalt komisjonile. Austria, Madalmaad, Malta, Sloveenia ja Ühendkuningriik tegid seda ning praegu kohaldatakse nendes liikmesriikides jätkuvalt piiranguid.

Kolmas etapp: 1. juuli 2018–30. juuni 2020

Viimases etapis saavad liikmesriigid asjaomaseid piiranguid kohaldada üksnes juhul, kui nende tööturul esineb tõsiseid häireid või valitseb selliste häirete tekkimise oht.

Kokkuvõtlik tabel liikmesriikide poliitika kohta – Horvaatiast pärit töötajad