Navigatsioonitee

Horvaatia

Esimene etapp: 1. juuli 2013–30. juuni 2015
ELi liikmesriigid võivad nende kahe esimese aasta jooksul soovi korral kohaldada oma riigi õigust ning nad ei pea järgima töötajate vaba liikumist käsitlevaid põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45 ning määruses (EL) nr 492/2011.

Teine etapp: 1. juuli 2015–30. juuni 2018
Teise etapi puhul peavad ELi liikmesriigid Euroopa Komisjoni teavitama sellest, kas nad soovivad jätkata oma riigi õiguse kohaldamist täiendava kolme aasta jooksul ning mitte järgida töötajate vaba liikumist käsitlevaid põhimõtteid.

Kolmas etapp: 1. juuli 2018–30. juuni 2020
Viimase etapi jooksul võivad ELi liikmesriigid jätkata oma riigi õiguse kohaldamist üksnes juhul, kui nende tööturgudel esineb tõsiseid häireid või häirete tekkimise oht ning vaid pärast Euroopa Komisjoni teavitamist.

Esimeses etapis piiranguid kohaldavad riigid

Seoses esimese etapiga, mis kestab kuni 30. juunini 2015, on järgmised riigid teavitanud Euroopa Komisjoni sellest, et nad ei kohalda töötajate vaba liikumise suhtes ELi õigust ning Horvaatiast pärit töötajad peavad nendes riikides töötamiseks hankima tööloa:

 • Austria
 • Belgia
 • Hispaania
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Küpros
 • Luksemburg
 • Madalmaad
 • Malta
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Sloveenia
 • Ühendkuningriik

Lisaks sellele on Horvaatia teavitanud komisjoni, et esimese etapi jooksul kohaldab ta eespool nimetatud 13 riigi kodanike suhtes samuti piiranguid seoses oma tööturule pääsemisega.

Kokkuvõtlik tabel liikmesriikide poliitika kohta – Horvaatia päritolu töötajad

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel