Sti

Kroatien

Overgangsbestemmelser om begrænsninger af kroatiske arbejdstageres adgang til arbejdsmarkedet i andre medlemslande gælder i øjeblikket i

  • Østrig
  • Holland
  • Slovenien
  • Storbritannien.

Det betyder, at disse medlemslande fortsat regulerer kroatiske arbejdstageres adgang til deres arbejdsmarked gennem national lovgivning, og at de kan kræve, at kroatiske arbejdstagere har arbejdstilladelse.

Kroatien har tilsvarende overgangsbestemmelser for arbejdstagere fra disse medlemslande.

Ifølge tiltrædelsesakten fra 2011 må medlemslandene i EU-27 midlertidigt begrænse kroatiske arbejdstageres adgang til deres arbejdsmarked.

Første fase: 1. juli 2013 – 30. juni 2015

Adgangen blev reguleret af den nationale lovgivning i de andre medlemslande. 13 medlemslande anvendte begrænsninger (Belgien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Luxembourg, Malta, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig). De resterende lande valgte at anvende EU's regler om fri bevægelighed for kroatiske arbejdstagere.

Anden fase: 1. juli 2015 – 30. juni 2018  

Medlemslandene må opretholde deres begrænsninger, hvis de har meddelt det til Kommissionen på forhånd. Det har Østrig, Holland, SlovenienMalta, og Storbritannien gjort. Der gælder i øjeblikket kun begrænsninger i disse medlemslande, med undtagelse af Malta, som ophævede sine begrænsninger den 26. januar 2018.

Tredje fase: 1. juli 2018 – 30. juni 2020

I den sidste fase må medlemslandene kun anvende begrænsninger, hvis de oplever alvorlige forstyrrelser af deres arbejdsmarkeder eller er i risiko for at opleve sådanne forstyrrelser.