Sti

Kroatien

I øjeblikket gælder der midlertidige begrænsninger for arbejdstagere fra Kroatiens adgang til andre EU-landes arbejdsmarked i

  • Østrig
  • Malta
  • Holland
  • Slovenien
  • Storbritannien.

Det betyder, at disse EU-lande fortsat regulerer kroatiske arbejdstageres adgang til deres arbejdsmarked gennem deres lovgivning, og de kan kræve, at kroatiske arbejdstagere har arbejdstilladelse.

Kroatien har tilsvarende overgangsrestriktioner for arbejdstagere fra disse lande.

I henhold til tiltrædelsesakten af 2011 kan EU-27-landene midlertidigt begrænse kroatiske arbejdstageres adgang til deres arbejdsmarked.

Første fase: 1. juli 2013 - 30. juni 2015

Adgangen blev reguleret af de andre EU-landes nationale lovgivning. 13 lande indførte begrænsninger (AT, BE, CY, FR, DE, EL, IT, LU, MT, NL, ES, SI og UK). De andre valgte at lade EU's regler om fri bevægelighed gælde for kroatiske arbejdstagere.

Anden fase: 1. juli 2015 - 30. juni 2018

EU-landene kan opretholde begrænsninger, hvis de på forhånd har underrettet Kommissionen. Holland, Malta, Slovenien, Storbritannien og Østrig har valgt at gøre det, og i øjeblikket gælder begrænsningerne kun i disse lande.

Tredje fase: 1. juli 2018 - 30. juni 2020

I sidste fase kan EU-landene kun anvende begrænsningerne, hvis de oplever alvorlige forstyrrelser af deres arbejdsmarkeder, eller hvis der foreligger en risiko for sådanne forstyrrelser.

Oversigt over medlemslandenes politikker - Arbejdstagere fra Kroatien