Cesta

Chorvatsko

Přechodná omezení přístupu pracovníků z Chorvatska na pracovní trh jiných členských zemí EU v současné době platí:

  • v Rakousku,
  • v Nizozemsku,
  • ve Slovinsku
  • a ve Spojeném království.

V uvedených zemích je přístup chorvatských občanů na pracovní trh regulován vnitrostátní legislativou. To v některých případech znamená, že potřebují získat pracovní povolení.

V Chorvatsku platí pro pracovníky z uvedených zemí stejná přechodná omezení.

Možnost dočasného omezení přístupu pracovníků z Chorvatska na pracovní trh 27 členských zemí EU je stanovena v aktu o přistoupení Chorvatské republiky k EU z roku 2011.

První fáze: od 1. července 2013 do 30. června 2015

Přístup na pracovní trh byl regulován vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských zemí EU. Pro uplatňování dočasných omezení se rozhodlo 13 členských států (Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Spojené království a Španělsko). Ostatní země umožnily Chorvatsku volný pohyb pracovní síly ihned.

Druhá fáze: od 1. července 2015 do 30. června 2018  

Členské země EU mohou přechodná omezení uplatňovat i nadále, pokud to předem oznámily Evropské komisi. Učinily tak tyto země: Malta, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Spojené království. Tyto země v současné době uplatňují omezení, s výjimkou Malty, která je zrušila 26. ledna 2018.

Třetí fáze: od 1. července 2018 do 30. června 2020

V této poslední fázi budou členské státy oprávněny uplatňovat omezení pouze v případě vážného narušení jejich pracovního trhu nebo rizika, že by po zrušení těchto omezení k takovému narušení došlo.