Cesta

Chorvatsko

1.fáze: od 1. července 2013 do 30. června 2015
Členské státy EU mohou během těchto dvou let uplatňovat své vnitrostátní právo a nejsou povinny dodržovat zásady týkající se volného pohybu pracovníků stanovené v článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie a v nařízení (EU) č. 492/2011.

2.fáze: od 1. července 2015 do 30. června 2018
V druhé fázi musejí členské státy o záměru nadále uplatňovat své vnitrostátní právo a neuplatňovat zásady volného pohybu pracovníků i následující tři roky uvědomit Evropskou komisi.

3.fáze: od 1. července 2018 do 30. června 2020
V poslední fázi mohou země EU nadále uplatňovat své vnitrostátní právo Evropské komisi pouze v případě vážného narušení jejich trhu práce nebo hrozby takového narušení, a to po předchozím oznámení.

Země uplatňující omezení v 1. fázi

O tom, že v první fázi (do 30. června 2015) nebudou uplatňovat právní předpisy EU ohledně volného pohybu pracovníků a že pracovníci chorvatské státní příslušnosti si budou v případě zájmu o práci na jejich území muset opatřit pracovní povolení, Komisi informovaly tyto státy:

 • Belgie
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lucembursko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Slovinsko
 • Spojené království
 • Španělsko

Kromě toho Komisi informovalo také Chorvatsko, že v první fázi uplatňuje omezení přístupu na svůj pracovní trh pro státní příslušníky 13 výše uvedených zemí.

Souhrnná tabulka: Politiky lenských států ohledně pracovníků z Chorvatska

  Sdílet

 • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+