Διαδρομή πλοήγησης

Απασχόληση των νέων

 • 23/05/2017

  Τι έχω να κερδίσω; - Η δράση της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη

  Η δράση της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης αφορά την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών: παροχή συνδρομής σε νέους επιχειρηματίες, στήριξη των νέων κατά την αναζήτηση εργασίας, εξασφάλιση δωρεάν επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό και πολλά άλλα. Διαβάστε πώς η Nina, ο Tomasz, η Jeanne και ο Daniel ωφελήθηκαν από τη στήριξη της ΕΕ και δείτε τι είδους ευκαιρίες προσφέρονται και σε σας.

   

  Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 • 25/11/2016

  The EU Youth Employment Initiative - Investing in young people

  This brochure describes how the Youth Employment Initiative (YEI) supports measures aiming to reduce youth unemployment in the worst affected areas of the EU. It explains the relationship between the YEI and Youth Guarantee schemes, shows how the YEI complements other EU funding instruments such as the European Social Fund (ESF) and highlights the YEI’s achievements so far. The brochure also showcases a selection of the varied projects that are benefiting from YEI funding. Including personal experiences from both project organisers and the young people that took part, these stories demonstrate how YEI support is having a direct and positive impact on the lives of young Europeans across the EU.

 • 15/02/2016

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΤΕ; Ελάτε στο Drop’pin για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή πορεία!

  Η ανεργία των νέων είναι υψηλή και πολλοί νέοι στην Ευρώπη χρειάζονταιβοήθεια για να μπουν στην αγορά εργασίας και να ξεκινήσουν την επαγγελ-ματική τους ζωή. Αυτήν ακριβώς τη βοήθεια τους προσφέρει το Drop’pin.Το Drop’pin είναι ένας χώρος δημοσίευσης ευκαιριών για τους νέουςτης Ευρώπης. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τωνδεξιοτήτων των νέων, καθώς και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύτης εκπαίδευσης και της πρώτης τους δουλειάς. Φέρνει σε επαφή ιδι-ωτικούς και δημόσιους φορείς που στοχεύουν στην καταπολέμηση τηςανεργίας των νέων.Το Drop’pin λειτουργεί σε δύο επίπεδα: από τη μία, συνδέει τους νέουςμε ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης μέσα από την εργασία και, από τηνάλλη, συνδέει τους διάφορους φορείς μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση,ο σκοπός είναι ο ίδιος: να κινητοποιήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογήόλες τις ιδέες και τους διαθέσιμους πόρους ώστε να συμβάλουμε στηνενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρώπη.

 • 24/08/2015

  The Youth Guarantee: European approach to fight youth unemployment

  Member States of the European Union made a promise to young people in April 2013. They undertook to ensure that no young person under 25 after leaving education or becoming unemployed is left without support to obtain a job, a traineeship, or an apprenticeship, or to get into continued education. Member States set themselves a 4 month time limit for providing such an offer. This offer should be of good quality to contribute to sustainably improved labour market prospects. Member States’ commitment involves reaching out to the young who are currently outside the labour market and not participating in formal education or training. Ultimately all this aims at tackling youth unemployment and the current huge waste of young people’s potential.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 24/08/2015

  Addressing youth unemployment in the EU

  The Youth Guarantee seeks to ensure that all EU Member States make a good-quality offer to all young people up to age 25 of a job, continued education, an apprenticeship or a traineeship within four months of leaving formal education or becoming unemployed. A Youth Guarantee Recommendation was formally agreed by Member States in April 2013. It includes guidelines for setting up such schemes, covering in particular the need for stronger partnerships between all concerned public authorities (education and employment institutions), early intervention and activation, and making full use of EU funding. The Youth Guarantee is one of the most crucial and urgent structural reforms that EU Member States must introduce to address youth unemployment and inactivity, and to improve school to work transitions.

  This publication is available only in electronic version in English.