Διαδρομή πλοήγησης

Απασχόληση των νέων

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

15/02/2016

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΤΕ; Ελάτε στο Drop’pin για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή πορεία!  (15/02/2016)

Catalog N. :KE-04-15-657-EL-C

Η ανεργία των νέων είναι υψηλή και πολλοί νέοι στην Ευρώπη χρειάζονταιβοήθεια για να μπουν στην αγορά εργασίας και να ξεκινήσουν την επαγγελ-ματική τους ζωή. Αυτήν ακριβώς τη βοήθεια τους προσφέρει το Drop’pin.Το Drop’pin είναι ένας χώρος δημοσίευσης ευκαιριών για τους νέουςτης Ευρώπης. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τωνδεξιοτήτων των νέων, καθώς και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύτης εκπαίδευσης και της πρώτης τους δουλειάς. Φέρνει σε επαφή ιδι-ωτικούς και δημόσιους φορείς που στοχεύουν στην καταπολέμηση τηςανεργίας των νέων.Το Drop’pin λειτουργεί σε δύο επίπεδα: από τη μία, συνδέει τους νέουςμε ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης μέσα από την εργασία και, από τηνάλλη, συνδέει τους διάφορους φορείς μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση,ο σκοπός είναι ο ίδιος: να κινητοποιήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογήόλες τις ιδέες και τους διαθέσιμους πόρους ώστε να συμβάλουμε στηνενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρώπη.

24/08/2015

The Youth Guarantee: European approach to fight youth unemployment  (24/08/2015)

Catalog N. :KE-02-15-604-EN-N

Member States of the European Union made a promise to young people in April 2013. They undertook to ensure that no young person under 25 after leaving education or becoming unemployed is left without support to obtain a job, a traineeship, or an apprenticeship, or to get into continued education. Member States set themselves a 4 month time limit for providing such an offer. This offer should be of good quality to contribute to sustainably improved labour market prospects. Member States’ commitment involves reaching out to the young who are currently outside the labour market and not participating in formal education or training. Ultimately all this aims at tackling youth unemployment and the current huge waste of young people’s potential.

This publication is available only in electronic version in English.

24/08/2015

Addressing youth unemployment in the EU  (24/08/2015)

Catalog N. :KE-02-15-605-EN-N

The Youth Guarantee seeks to ensure that all EU Member States make a good-quality offer to all young people up to age 25 of a job, continued education, an apprenticeship or a traineeship within four months of leaving formal education or becoming unemployed. A Youth Guarantee Recommendation was formally agreed by Member States in April 2013. It includes guidelines for setting up such schemes, covering in particular the need for stronger partnerships between all concerned public authorities (education and employment institutions), early intervention and activation, and making full use of EU funding. The Youth Guarantee is one of the most crucial and urgent structural reforms that EU Member States must introduce to address youth unemployment and inactivity, and to improve school to work transitions.

This publication is available only in electronic version in English.

21/08/2015

Report on the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee  (21/08/2015)

Catalog N. :KE-02-15-599-EN-N

In 2012 the European Parliament asked the Commission to set up a Preparatory Action to support  Member States in  building Youth Guarantee partnerships and trialling associated services among young people aged 15-24. 18 pilot projects were launched between August and December 2013, with each delivered over a 12-month period. This report offers a detailed review of the Preparatory Action, individual pilot projects funded by it in particular. It explores the relevance, effectiveness, efficiency and added value of the pilot projects and presents conclusions related to the organisation and potential of the pilots. An executive summary in six languages (see below) and six individual case studies are also available.

Table of contents
22/06/2015

European Alliance for Apprenticeships - Good for Youth, Good for Business  (22/06/2015)

Catalog N. :KE-01-15-411-EN-C

Work-based learning, in particular apprenticeships can enhance employability, notably of young people, and help to address the skills shortages to better match companies' needs. Of great benefit to learners and companies alike, these schemes also contribute to Europe's objective of ensuring sustainable growth and employment. This brochure focuses on the European Alliance for Apprenticeships (EAfA) launched in 2013 and addresses the challenges and possible answers of how to strengthen the quality, supply and image of apprenticeships. This is also in line with the new set of medium-term deliverables agreed at European level in the field of VET for the period 2015-2020. The brochure features examples of successful and inspiring apprenticeship and other work-based learning policy initiatives and projects across Europe.

This publication is available in printed and electronic format in English, French and German.

20/05/2015

The Youth Guarantee - First Successes - The Youth Guarantee on the Ground  (20/05/2015)

Catalog N. :KE-04-15-325-EN-N

In response to the growing number of unemployed youth and those not in employment, education or training (NEETs), the Council adopted the Recommendation on the establishment of a Youth Guarantee (YG) on the 22nd April 2013. With this Recommendation, all Member States committed to ensure all those up to 25 years old would receive a quality offer of employment, education, training or apprenticeship within 4 months of becoming unemployed or leaving school. This publication summarizes developments of the Youth Guarantee across the EU.

This publication is available only in electronic format in English, French and German. (French and German coming soon)

26/02/2015

The Youth Guarantee: European approach to fight youth unemployment  (26/02/2015)

Catalog N. :KE-04-15-148-EN-N

This report is available in electronic format in English.

26/02/2015

Addressing youth unemployment in the EU  (26/02/2015)

Catalog N. :KE-02-15-145-EN-N

Youth employment is a priority for the European Union. The situation varies a lot across Europe. While there is no single solution to address this challenge, there is an urgent need to act. This report is available in electronic format in English.

07/04/2014

The Youth Guarantee: Making It Happen  (07/04/2014)

Catalog N. :KE-01-14-295-EN-N

The Youth Guarantee is an innovative approach to tackling youth unemployment to ensure that all young people under 25 – whether registered with employment services or not – get a good-quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship within four months of becoming unemployed or leaving formal education. EU countries endorsed the principle of the Youth Guarantee in April 2013. This leaflet explains how the Youth Guarantee works and why it makes a difference. It is available in English, German and French.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+