Διαδρομή πλοήγησης

Απασχόληση των νέων

 • 23/05/2017

  Τι έχω να κερδίσω; - Η δράση της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη

  Η δράση της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης αφορά την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών: παροχή συνδρομής σε νέους επιχειρηματίες, στήριξη των νέων κατά την αναζήτηση εργασίας, εξασφάλιση δωρεάν επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό και πολλά άλλα. Διαβάστε πώς η Nina, ο Tomasz, η Jeanne και ο Daniel ωφελήθηκαν από τη στήριξη της ΕΕ και δείτε τι είδους ευκαιρίες προσφέρονται και σε σας.

   

  Η παρούσα έκδοση διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 • 19/12/2016

  Social Agenda 46 – Boosting youth employment

  The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. Social Agenda n°46 explains how and highlights what more needs to be done to accelerate and release the full potential of the national plans for implementing the Youth Guarantee. With a blueprint of a European Pillar of Social Rights due for adoption in 2017, Social Agenda also explains the context in which this initiative was born. And it puts the spotlight on plans to achieve more evidence-based social policy making by modernising the way data from social surveys is collected and used across the EU.

 • 25/11/2016

  The EU Youth Employment Initiative - Investing in young people

  This brochure describes how the Youth Employment Initiative (YEI) supports measures aiming to reduce youth unemployment in the worst affected areas of the EU. It explains the relationship between the YEI and Youth Guarantee schemes, shows how the YEI complements other EU funding instruments such as the European Social Fund (ESF) and highlights the YEI’s achievements so far. The brochure also showcases a selection of the varied projects that are benefiting from YEI funding. Including personal experiences from both project organisers and the young people that took part, these stories demonstrate how YEI support is having a direct and positive impact on the lives of young Europeans across the EU.

 • 18/10/2016

  First results of the Youth Employment Initiative - Final Report

  The Youth Employment Initiative (YEI) launched in 2013 provides funding of €6.4 billion to support youth employment by targeting young people aged below 25 years (or below 29 in some Member States) who are not in employment, education or training and who reside in the regions of the European Union particularly affected by unemployment. This study provides an overview of the implementation progress of the YEI from September 2013 to the end of November 2015 across the 20 eligible Member States. It also includes an in-depth analysis for a sample of countries and key points from the national evaluations.

  An executive summary is also available in English and in French.
 • 15/02/2016

  ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΤΕ; Ελάτε στο Drop’pin για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή πορεία!

  Η ανεργία των νέων είναι υψηλή και πολλοί νέοι στην Ευρώπη χρειάζονταιβοήθεια για να μπουν στην αγορά εργασίας και να ξεκινήσουν την επαγγελ-ματική τους ζωή. Αυτήν ακριβώς τη βοήθεια τους προσφέρει το Drop’pin.Το Drop’pin είναι ένας χώρος δημοσίευσης ευκαιριών για τους νέουςτης Ευρώπης. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τωνδεξιοτήτων των νέων, καθώς και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύτης εκπαίδευσης και της πρώτης τους δουλειάς. Φέρνει σε επαφή ιδι-ωτικούς και δημόσιους φορείς που στοχεύουν στην καταπολέμηση τηςανεργίας των νέων.Το Drop’pin λειτουργεί σε δύο επίπεδα: από τη μία, συνδέει τους νέουςμε ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης μέσα από την εργασία και, από τηνάλλη, συνδέει τους διάφορους φορείς μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση,ο σκοπός είναι ο ίδιος: να κινητοποιήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογήόλες τις ιδέες και τους διαθέσιμους πόρους ώστε να συμβάλουμε στηνενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρώπη.