Sti

Ungdomsbeskæftigelse

 • 23/05/2017

  Hvad får jeg ud af det? - EU-tiltag vedrørende beskæftigelse, sociale spørgsmål og inklusion

  EU-indsatser indenfor beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion berører alle borgere i deres hverdag. Disse indsatser hjælper både nye iværksættere, støtter unge mennesker i at finde et job, sikrer dig gratis akut sundhedspleje i udlandet og meget mere. Læs hvordan Nina, Tomasz, Jeanne og Daniel nød godt af EU-støtte, og se hvilke muligheder, der er åbne for dig.

   

  Denne publikation findes på alle EU-sprog, både på tryk og online.

 • 19/12/2016

  Social Agenda 46 – Boosting youth employment

  The EU Youth Guarantee has got off to a good start: in 2014 and 2015, it made a difference in the lives of more than 9 million young people across Europe and it is driving in-depth structural reforms in the Member States. Social Agenda n°46 explains how and highlights what more needs to be done to accelerate and release the full potential of the national plans for implementing the Youth Guarantee. With a blueprint of a European Pillar of Social Rights due for adoption in 2017, Social Agenda also explains the context in which this initiative was born. And it puts the spotlight on plans to achieve more evidence-based social policy making by modernising the way data from social surveys is collected and used across the EU.

 • 25/11/2016

  The EU Youth Employment Initiative - Investing in young people

  This brochure describes how the Youth Employment Initiative (YEI) supports measures aiming to reduce youth unemployment in the worst affected areas of the EU. It explains the relationship between the YEI and Youth Guarantee schemes, shows how the YEI complements other EU funding instruments such as the European Social Fund (ESF) and highlights the YEI’s achievements so far. The brochure also showcases a selection of the varied projects that are benefiting from YEI funding. Including personal experiences from both project organisers and the young people that took part, these stories demonstrate how YEI support is having a direct and positive impact on the lives of young Europeans across the EU.

 • 18/10/2016

  First results of the Youth Employment Initiative - Final Report

  The Youth Employment Initiative (YEI) launched in 2013 provides funding of €6.4 billion to support youth employment by targeting young people aged below 25 years (or below 29 in some Member States) who are not in employment, education or training and who reside in the regions of the European Union particularly affected by unemployment. This study provides an overview of the implementation progress of the YEI from September 2013 to the end of November 2015 across the 20 eligible Member States. It also includes an in-depth analysis for a sample of countries and key points from the national evaluations.

  An executive summary is also available in English and in French.
 • 15/02/2016

  GØR EN FORSKEL - Med Drop’ pin kan du nå langt!

  Ungdomsarbejdsløsheden er høj, og mange unge i Europa har brugfor hjælp til at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet og starte dereskarriere. Drop’pin er den hjælp.Drop’pin er stedet, hvor du kan finde muligheder for unge i Europa. Måleter at fremme de unges færdigheder og egnethed på arbejdsmarkedetog at lette overgangen fra uddannelse til første job. Initiativet bringerprivate og offentlige organisationer, der arbejder for at mindske ungdomsarbejdsløsheden,sammen.Drop’pin fungerer på to niveauer: ved at lette unges adgang til kurserpå arbejdspladsen og uddannelsesmuligheder og ved at bringe organisationersammen. I begge tilfælde er målet det samme: at indsamleog iværksætte alle idéer og ressourcer, der kan bidrage til at øge ungesegnethed på arbejdsmarkedet.