Навигационна пътека

Мрежа от независими експерти в областта на социалното приобщаване (2003-2014)
Тази информация не е достъпна на избрания език. Моля изберете друга езикова версия.

 en

Нашата езикова политика

Нашият уебсайт се придържа към общите езикови насоки, определени за EUROPA. Стремим се да публикуваме възможно най-много информация на 24 езика на ЕС. Поради свързани с превода ограничения и поради факта, че някои материали (например новините) трябва да се публикуват бързо, част от информацията е само на английски, френски и немски.

Законодателството и други официални документи са достъпни на всички езици на ЕС на сайта EUR-Lex на Европейската комисия.