Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικά έγγραφα
Synthesis report - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf Deutsch English français
Short report - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Discussion paper - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
UK: host country report - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Austria - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Bulgaria - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Czech Republic - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Greece - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Latvia - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Lithuania - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Norway - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Portugal - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Comments Serbia - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Stakeholder comments ESN - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English
Stakeholder comments Eurocities - Peer Review on the City Strategy (2009)
pdf English


    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+