Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Schweiz

Nödsituationer

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Schweiz gemensamma försäkringskassa)
Tfn +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan gå till vilken läkare som helst som är ansluten till den schweiziska försäkringskassan.
 • I de flesta kantoner betalar du hela kostnaden för vården och begär ersättning i efterhand. I kantonerna Freiburg, Uri och Schwyz betalas kostnaden direkt av Schweiz gemensamma försäkringskassa.

Tandläkare

 • EU-kortet täcker inte tandvård.

Sjukhusvård

 • Om du blir akut sjuk kan du gå till akuten på vilket offentligt sjukhus som helst.
 • För sjukhusvård som inte är akut behöver du en läkarremiss till ett offentligt sjukhus.
 • Sjukhusräkningen går direkt till Schweiz försäkringskassa.
 • Schweiz försäkringskassa betalar kostnaderna för offentlig vård.
 • Om du väljer ett privat sjukhus eller en halvprivat eller privat avdelning på ett offentligt sjukhus måste du betala mellanskillnaden.

Läkemedel

 • Du får ersättning för receptbelagda läkemedel, om de finns med på de officiella listorna.

Ambulans

 • Ambulanstransport täcks med upp till 50 % av kostnaden, men högst 500 CHF per kalenderår. Resten måste du betala själv.
 • Det belopp du måste betala själv ersätts inte i Schweiz.

Ambulansflyg och räddningstjänst

 • Kostnaderna för räddningstjänst ersätts med 50 %, men högst 5 000 CHF per kalenderår. Resten måste du betala själv.
 • Det belopp du måste betala själv ersätts inte i Schweiz.

Ersättning

 • Om du har haft utlägg för vården kan du skicka in räkningarna i original till

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Schweiz gemensamma försäkringskassa)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tfn +41 32 625 30 30
Epost: info@kvg.org

 • För att pengarna ska kunna överföras snabbt och utan kostnad måste du lämna dina bankuppgifter (IBAN- och BIC-nummer och adress).
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Schweiz ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Du betalar en patientavgift för varje 30-dagarsperiod som du är inlagd på sjukhus (för närvarande 92 CHF för vuxna och 33 CHF för barn upp till 18 år).
 • Du betalar dessutom en dygnsavgift på 15 CHF. Du behöver dock inte betala avgiften om du är under 18, studerande under 25 eller om du får mödravård.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta ett sjukhus eller en läkare på din vistelseort i god tid före avresan.

Hur beställer jag EU-kortet?

 • Det finns ingen direktlänk till en webbsida där du kan beställa EU-kortet.

Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Det finns ingen länk till en lista över läkare och sjukhus i Schweiz som godtar EU-kortet.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med schweiziskt EU-kort

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Schweiz gemensamma försäkringskassa)

Tfn +41 32 625 30 30
Epost: info@kvg.org