Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Schweiz

Nödsituationer

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Schweiz gemensamma försäkringskassa)
Tfn +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan gå till vilken läkare som helst som är ansluten till den schweiziska försäkringskassan.
 • Du betalar hela kostnaden för vården och begär ersättning i efterhand.

Tandläkare

 • EU-kortet täcker inte tandvård.

Sjukhusvård

 • Om du blir akut sjuk kan du gå till akuten på vilket offentligt sjukhus som helst.
 • För sjukhusvård som inte är akut behöver du en läkarremiss till ett offentligt sjukhus.
 • Sjukhusräkningen går direkt till Schweiz försäkringskassa.
 • Schweiz försäkringskassa betalar kostnaderna för offentlig vård.
 • Om du väljer ett privat sjukhus eller en halvprivat eller privat avdelning på ett offentligt sjukhus måste du betala mellanskillnaden.

Läkemedel

 • Du får ersättning för receptbelagda läkemedel, om de finns med på de officiella listorna.

Ambulans

 • Ambulanstransport täcks med upp till 50 % av kostnaden, men högst 500 CHF per kalenderår. Resten måste du betala själv.

Ambulansflyg

 • Kostnaderna för räddningstjänst ersätts med 50 %, men högst 5 000 CHF per kalenderår.
 • Det belopp du måste betala själv ersätts inte i Schweiz.

Ersättning

 • Om du har haft utlägg för vården kan du skicka in räkningarna i original till

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Schweiz gemensamma försäkringskassa)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tfn +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

 • För att pengarna ska kunna överföras snabbt och utan kostnad måste du lämna dina bankuppgifter (IBAN- och BIC-nummer och adress).
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Schweiz ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Du betalar en patientavgift för varje 30-dagarsperiod som du är inlagd på sjukhus (för närvarande 92 CHF för vuxna och 33 CHF för barn upp till 18 år).
 • Om du är över 26 år betalar du dessutom en dygnsavgift på 15 CHF.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta ett sjukhus eller en läkare på din vistelseort i god tid före avresan.
Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med schweiziskt EU-kort

Gemeinsame Einrichtung KVG

Tfn +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org