Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Norge

Obs: Du som bor i något av de andra nordiska länderna (Danmark, Finland, Island och Sverige) behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få offentlig vård i Norge.

Norge har inte antagit EU-förordning nr 1231/10. Medborgare i länder utanför EU kan därför inte använda sina europeiska sjukförsäkringskort i Norge om de inte är statslösa, flyktingar eller anhöriga till en EU-medborgare.

Nödsituationer

Helsenorge.no (folkhälsoportal)
Tfn 800 43 573
E-post: 800helse@helsenorge.no


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att få akut eller nödvändig vård ska du helst gå till en jourmottagning (”legevakt”) eller allmänläkare i den offentliga vården. Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller annan legitimation.
 • Du får då betala en rabatterad avgift för vården på samma villkor som invånarna själva. Avgifterna ersätts inte och kan variera.

Tandläkare

 • Du betalar i regel hela kostnaden för tandvård.
 • Kostnaderna ersätts inte i Norge, utom för barn.

Sjukhusvård

 • Du måste ha remiss från en läkare för att få sjukhusvård.
 • I akuta situationer kan du söka vård på närmaste offentliga sjukhus.
 • Sjukhusvården, inklusive eventuella mediciner, är gratis.
 • För besök hos specialistläkare och öppenvård betalar du en patientavgift. Du behöver dessutom en remiss.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut receptet på vilket apotek som helst. Priserna kan variera.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Akut ambulansflyg kostar inget.

Ersättning

 • Förutsatt att du visar upp ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du bara vanliga patientavgifter, och de ersätts inte.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Ring 800HELSE: 800 43 573

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta ett lokalt sjukhus i Norge.


Hur beställer jag EU-kortet?

Norska medborgare som har rätt till ett EU-kort kan beställa det på helsenorge.no.

Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Alla offentliga vårdgivare godtar EU-kortet.
 • Ring 800HELSE (800 43 573) om du vill veta mer.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med norskt EU-kort

Helsenorge.no

Tfn +47 23 32 70 30
E-post: 800helse@helsenorge.no