Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Liechtenstein

Nödsituationer

Ring 144 eller 112

Amt für Gesundheit (hälsomyndigheten) – på tyska 
Tfn +423 236 7340
E-post info@ag.llv.li


Vad täcker kortet?

 • Du måste betala en grundavgift för din sjukförsäkring och i vissa fall en del av vårdkostnaden.
 • Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du i genomsnitt 115 CHF för en månads sjukförsäkring.
 • Hälsomyndigheten skickar en räkning till dig efter att ha fått fakturan från din vårdgivare. Du måste betala den här grundavgiften även om du stannar kortare tid än en månad.
 • Pensionärer betalar 80 CHF och personer under 20 behöver inte betala alls.

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till det offentliga sjukvårdssystemet. Sådana läkare hittar du på www.lkv.li. Det kostar inget, eftersom läkarna får betalt direkt via försäkringen (se ovan).
 • Om du går till en icke-ansluten läkare betalar du hela kostnaden.

Tandläkare

 • Det finns ingen offentlig tandvård i Liechtenstein så du måste betala hela kostnaden som privat vård.

Sjukhusvård

 • Det finns bara ett sjukhus i Liechtenstein.
 • Hälsomyndigheten Amt für Gesundheit måste i regel godkänna sjukhusvistelsen, utom om du läggs in akut.
 • Du betalar en patientavgift.
 • För barn och pensionärer är avgiften lägre.

Läkemedel

Ambulans

 • Kostnader för ambulanstransport till sjukhus och vårdcentraler som har avtal med en försäkringskassa täcks.

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg täcks upp till ett visst belopp. Resten måste du betala själv.

Ersättning

 • Förutom sjukförsäkringsavgiften betalar du i regel bara en del av vårdkostnaden – du kan inte få ersättning för dessa kostnader.
 • Om du går till en icke-ansluten läkare i Liechtenstein betalar du hela kostnaden.

Vad måste jag betala själv?

 • Du måste betala en grundavgift för din sjukförsäkring och i vissa fall en del av vårdkostnaden.
 • Om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du i genomsnitt 115 CHF för en månads sjukförsäkring.
 • Hälsomyndigheten skickar en räkning till dig efter att ha fått fakturan från din vårdgivare. Du måste betala den här grundavgiften även om du stannar kortare tid än en månad.
 • Pensionärer betalar 80 CHF och personer under 20 behöver inte betala alls.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta Amt für Gesundheit (hälsomyndigheten) för information.

Hur beställer jag EU-kortet?

Du kan beställa EU-kortet hos din försäkringskassa.

Vårdgivare som godtar EU-kortet

Lista över sjukhus, försäkringskassor m.m.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med EU-kort från Liechtenstein

Amt fur Gesundheit (hälsomyndigheten)

Tfn +423 236 7340

E-post: info@ag.llv.li