Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Island

Obs: Du som bor i något av de andra nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få offentlig vård på Island.

Nödsituationer

Sjúkratryggingar Íslands
(Islands försäkringskassa)
Tfn +354 515 0000
E-post: sjukra@sjukra.is

Behandling & kostnader

Läkare

 • För att träffa en allmänläkare ska du gå till en vårdcentral. De finns över hela Island och har öppet kl. 8–16. När vårdcentralen har stängt kan du kontakta en jourläkare eller joursjuksköterska som finns i de flesta områden.
 • Du betalar en patientavgift. Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Barn under 18 år får gratis vård.
 • På kvällar och helger kan du vända dig till jourläkarcentralen Læknavaktin i Reykjavik. Ring 1770.
 • För medicinska råd och hembesök efter öppettider, ring 1770.

Tandläkare

 • Tandvård ges vid tandläkarmottagningar och vårdcentraler i de flesta områden.
 • I regel betalar du en standardavgift. Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Barn under 18, pensionärer och sjukpensionärer har rätt till ersättning för en del av kostnaderna. Du måste visa att du har rätt till ersättning.

Sjukhusvård

 • I akuta situationer kan du läggas in på sjukhus utan remiss.
 • Du betalar i regel inget för vården när du ligger på sjukhus.
 • För öppenvård betalar du en patientavgift. Den ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Läkemedel

 • Du kan gå till vilket apotek som helst på Island.
 • Visa upp receptet och ditt europeiska sjukförsäkringskort, som intygar att du har rätt till offentlig vård.
 • Beroende på vilket läkemedel det gäller betalar du 0–100 procent av priset.
 • Kostnaderna ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • För ambulanstransport betalar du en patientavgift som inte ersätts. Om du inte visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du betala fullt pris. Kostnaderna ersätts inte på Island, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulansflyg

 • Samma regler som för vanlig ambulans.

Ersättning

 • Vanliga patientavgifter ersätts inte på Island. För andra kostnader begär du ersättning hos försäkringskassans kontor i Reykjavik – Sjúkratryggingar Íslands.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem. Skicka in originalkvitton och bevis på att du har rätt till ersättning. Din försäkringskassa kontaktar då Sjúkratryggingar Íslands.
 • Glöm inte att ta kopior på alla papper du skickar in.

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+