Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Storbritannien

Nödsituationer

Ring 999 eller 112

Sjukvårdsupplysning (NHS) – ring 111


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Vården kostar inget om du går till allmänläkare i den offentliga vården (anslutna till NHS). Hitta en allmänläkare

Tandläkare

 • För all offentlig NHS-ansluten tandvård som är medicinskt nödvändig betalar du en patientavgift som inte ersätts. Hitta en tandläkare

Sjukhusvård

 • Om det inte gäller akutfall får du en remiss av din allmänläkare, tandläkare eller ögonläkare. Du betalar i regel inget för vården på offentliga NHS-anslutna sjukhus om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort. Hitta ett sjukhus
 • Om du är turist och har ett giltigt sjukförsäkringskort har du rätt till all offentlig vård som är medicinskt nödvändig utan att betala något. Kortet täcker dock inte planerad vård.

Läkemedel

Ambulans

 • Nödvändig ambulanstransport är gratis.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning
 • Du betalar i regel inget för vården i Storbritannien, så det finns inget ersättningssystem.
 • Patientavgifter som du betalar hos t.ex. tandläkaren eller på apoteket när du köper receptbelagda läkemedel, ersätts inte i Storbritannien.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?
 • Du betalar i regel inget för vården i Storbritannien, men du måste visa ditt europeiska sjukförsäkringskort när du söker vård.
 • För NHS-ansluten tandvård betalar du en patientavgift.
 • Du betalar också en fast avgift för receptbelagda läkemedel när du hämtar ut dem på apoteket.

Dialys, syrgas och cellgifter
Hur beställer jag EU-kortet?
Vårdgivare som godtar EU-kortet
Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med brittiskt EU-kort

Information för turister:

Tfn 0191 218 1999 (från Storbritannien)

+44 191 218 1999 (från utlandet)

E-post: overseas.healthcare@dwp.gsi.gov.uk

Blivit av med kortet? Ansök om ett nytt kort när du kommit tillbaka till Storbritannien.