Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Spanien

Nödsituationer

Ring 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (hälsoministeriet)
Tfn +34 901 400 100
E-post: oiac@msssi.es
Webbplats: www.msssi.gob.es

Behandling & kostnader

Kontrollera först att läkaren eller sjukhuset ingår i den offentliga vården och alltså godkänner ditt europeiska sjukförsäkringskort.

På hälsoministeriets webbplats hittar du länkar till regionala sjukvårdsmyndigheter. Deras webbplatser har i regel en lista med offentliga sjukhus och vårdcentraler i regionen.

Vissa sjukhus och vårdcentraler (centro sanitario) erbjuder både privat och offentlig vård, och du måste själv säga vilken typ av vård du vill ha. Kostnader för privat vård ersätts inte och täcks inte av ditt sjukförsäkringskort.

Läkare

 • Offentlig sjukvård är gratis. Tänk på att hotell och researrangörer ibland kontaktar eller rekommenderar en privat läkare som tar betalt.
 • Om du akut behöver en läkare ska du be om offentlig vård (asistencia sanitaria pública eller asistencia del Sistema Nacional de Salud). Se också till att du har ett europeiskt sjukförsäkringskort.
 • Om de ber dig att betala direkt är det INTE fråga om offentlig vård och i så fall gäller inte ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Tandläkare

 • Tandvård ingår i allmänhet inte i det offentliga systemet och kostnaderna ersätts inte.

Sjukhusvård

 • Du behöver en läkarremiss för all sjukhusvård, utom i akuta situationer.
 • Det är bara offentliga sjukhus som erbjuder gratis vård.
 • Glöm inte att visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort när du skrivs in. Annars måste du betala som privatpatient. Kostnader för privat vård ersätts inte.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut läkemedel som du får på recept från offentligvården på vilket apotek (farmacia) som helst.
 • Om du kan bevisa att du är pensionär från ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz så betalar du bara en viss procent av kostnaden (med några undantag).
 • Om du behöver mediciner efter att du skrivits ut från ett sjukhus ska du ta med din journal till en offentlig vårdcentral (Centro de salud) där en läkare skriver ut ett recept.

Ambulans

 • Ambulanstransport som sköts av ett offentligt sjukhus är gratis.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Du kan inte få någon ersättning i Spanien eftersom den offentliga vården är gratis.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.


  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+