Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Slovenien

Nödsituationer

Ring 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(Sloveniens försäkringskassa ZZZS)
Tfn +386 1 30 77 200
E-post: DI@zzzs.si

Behandling & kostnader

Läkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till Sloveniens försäkringskassa (ZZZS).
  • Du betalar i regel en patientavgift. Den ersätts inte i Slovenien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Tandläkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare vid en vårdcentral eller en privat tandläkare som har avtal med Sloveniens försäkringskassa (ZZZS).

Sjukhusvård

  • Du behöver en läkarremiss, utom i akuta situationer.

Läkemedel

  • Hur mycket du ska betala beror på vilken typ av läkemedel det är. Kostnaderna ersätts inte i Slovenien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

  • Akuta ambulanstransporter kostar inget, men en läkare måste intyga att du verkligen behöver ambulans. Annars måste du betala upp till 90 % av kostnaden.

Ambulansflyg

  • Information saknas.

Ersättning

Slovenien har inget ersättningssystem.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+