Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Slovakien

Nödsituationer

Ring 112 eller 155

NödsituationerÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (sjukförsäkringsmyndigheten)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tfn +421 2 20 856 226


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till en slovakisk försäkringskassa.
 • Du betalar i vissa fall en patientavgift. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Tandläkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare som är ansluten till en slovakisk försäkringskassa.
 • Akuttandvård kostar i regel inget, men det beror på vilka material som används.
 • För annan tandvård betalar du en avgift. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Sjukhusvård

 • För akut vård kan du gå till akuten på vilket sjukhus som helst. Du behöver ingen remiss.
 • Vård och mediciner kostar i regel inget, men för mer komplicerad vård kan du behöva betala. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Läkemedel

 • För varje recept du hämtar ut betalar du en avgift.
 • Dessutom betalar du ibland en del av priset om det inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen. Kostnaderna ersätts inte i Slovakien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Apoteken har en lista över vilka läkemedel som är rabatterade.

Ambulans

 • Gratis

Ambulansflyg


Ersättning

 • Slovakien har inget ersättningssystem.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Medföljande person på sjukhus

 • Medföljande personer betalar 3,32 euro per dag (första och sista dagen räknas som en dag totalt).
 • Följande personer betalar inget:
  • Ammande mamma som följer med sitt sjuka spädbarn
  • Person som följer med ett barn under 3 år
  • Person som följer med ett barn under 18 år som får cancerbehandling

Apotek

 • Du betalar 0,17 euro i administrationsavgift för ett recept på läkemedel eller medicinteknisk produkt.
 • Du behöver inte betala avgiften om
  • du har ett receptutdrag (výpis z lekárskeho predpisu)
  • du har ett recept på läkemedel eller dietlivsmedel som du själv ska betala
  • du har ett recept på vaccin (markerat med ”V”).

Akutmottagning

 • Du betalar 1,99 euro för besök på akuten.
 • Om du blir inlagd efter besöket behöver du inte betala avgiften.

Transport

 • Ambulanstransport kostar 0,07 euro per kilometer.
 • Du behöver inte betala något om
  • du är en dialys- eller transplantationspatient
  • du är en cancer- eller hjärtkirurgipatient
  • du har en grav funktionsnedsättning och är beroende av privattransport
  • ditt sjukhus beslutar att du ska transporteras till ett annat sjukhus.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Du kan få dialys, syrgas eller cellgiftsbehandling i Slovakien om du visar upp ditt EU-kort.
 • Du måste boka tid hos en offentlig vårdgivare i Slovakien före avresan.
 • Du måste också kunna visa upp ett läkarintyg på att du behöver behandlingen.
 • Du hittar offentliga vårdgivare på följande webbplatser:
 • Dialyscentrum (på slovakiska)

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med slovenskt EU-kort

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK – 829 24 Bratislava 25

Tfn +421 2 20 856 226