Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Rumänien

Nödsituationer

Ring 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Rumäniens försäkringskassa, information på rumänska)
Tfn +40 372 309 250

Behandling & kostnader

Läkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till den rumänska försäkringskassan.
  • Läkarbesök och nödvändiga undersökningar ersätts av den nationella försäkringskassan.

Tandläkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en tandläkare som är ansluten till den rumänska försäkringskassan.
  • Tandvård är gratis för barn till och med 18 år. För vuxna är akut tandvård gratis och 60 % av kostnaderna ersätts för de åtgärder som täcks av den offentliga vården (se avsnittet om lagstiftning).

Sjukhusvård

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till ett sjukhus som har avtal med den rumänska försäkringskassan.

Läkemedel

  • Du betalar mellanskillnaden mellan det referenspris som täcks av den rumänska försäkringskassan och försäljningspriset. Kostnaden ersätts inte i Rumänien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

Ambulansflyg

  • Ambulansflyg går bara att få inom Rumänien och bara i extrema nödsituationer.

Ersättning

Vården är i regel gratis, så det finns inget ersättningssystem. Det kan finnas undantag för vissa tandläkarbehandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter som du kan behöva betala för.

Om du går till en vårdgivare som inte har avtal med den rumänska försäkringskassan får du ingen ersättning utan måste betala hela kostnaden själv.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+