Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Polen

Nödsituationer

Ring 999 eller 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Polens försäkringskassa (centralkontoret vid utrikesministeriet) (bara på polska)
Tfn +48 (22) 572 62 68
E-post: ca17@nfz.gov.pl


Vad täcker kortet?

I akuta situationer

I akuta situationer kan du få hjälp av akutläkare eller ambulansflyg. Vård, läkemedel och ambulanstransport är gratis.

För all annan typ av vård kan du vända dig till offentliga vårdgivare med NFZ-loggan.

Läkare inom primärvården

 • Läkarmottagningar har öppet måndag till fredag kl. 8–18.
 • Vardagar efter kl.18, helger och röda dagar kan du i stället vända dig till en jourcentral som har avtal med den polska försäkringskassan NFZ.
 • Här hittar du adresser och telefonnummer:
  • NFZ webbplats (bara på polska)
  • Hos vårdgivare inom primärvården som är anslutna till försäkringskassan

Tandläkare

 • Tandläkare erbjuder både offentlig och privat vård. Det är därför inte säkert att du kan få offentlig vård alla dagar. Hör med mottagningen i förväg.
 • Där kan du också få en lista över vilka behandlingar och material som är gratis enligt den polska lagstiftningen. Behandlingar och material som inte finns på listan måste du betala för. Sådana avgifter ersätts inte i Polen.

Sjukhusvård

 • För sjukhusvård behöver du en läkarremiss, utom i akuta situationer.
 • Gå till ett sjukhus som har avtal med NFZ (det har de flesta sjukhus). NFZ-loggan finns för det mesta på sjukhusbyggnaden.
 • Du kan också be ett regionalt NFZ-kontor om hjälp med att hitta en lämplig vårdgivare eller leta själv på NFZ-webbplatsen (bara på polska).
 • Alla operationer, undersökningar och mediciner är gratis.

Läkemedel

 • Visa upp ditt recept och ditt europeiska sjukförsäkringskort på apoteket.
 • För de flesta basläkemedel betalar du ett fast pris. För övriga läkemedel betalar du en del av priset upp till en viss gräns. På hälsoministeriets webbplats hittar du allmän information om ersättning (på engelska och polska).
 • För läkemedel som inte är ersättningsberättigade betalar du fullt pris.

Ersättning Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.
Vad måste jag betala själv?
 • Vårdhem och rehabiliteringscentrum – du betalar för mat och logi.
 • Kurbehandling – du betalar för mat och logi. Priset du ska betala beror på typ av rum och fastställs av hälsoministeriet.
 • Transport – du har rätt till ambulans eller ambulansflyg till och från närmaste vårdgivare om
  • det rör sig om en olycka eller akutsituation
  • du har remiss från en läkare och
   • behöver omedelbar behandling
   • måste fortsätta en behandling och inte kan åka kollektivt på grund av nedsatt rörlighet.

I de fall som inte nämns ovan måste du betala mellan 60 och 100 % av vårdkostnaden.


Dialys, syrgas och cellgifter Du måste ha en remiss från din läkare i hemlandet.
Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med polskt EU-kort

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)Departament Współpracy Międzynarodowej

Tfn +48 (22) 572 62 68
E-post: ca17@nfz.gov.pl