Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Nederländerna

Nödsituationer

Ring 112

Agis Zorgverzekeringen (försäkringskassan)
Tfn +31 33 445 68 70
E-post: gbr@agisweb.nl

Behandling & kostnader

Läkare

  • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du vända dig till en registrerad läkare som är ansluten till den offenliga vården i Nederländerna.

Tandläkare

  • Offentlig tandvård finns bara för barn. Alla andra måste betala själva och kan inte få ersättning i Nederländerna. Om tandvård omfattas av sjukförsäkringen i ditt hemland kan du ansöka om ersättning där i stället.

Sjukhusvård

  • Om du läggs in på sjukhus (i akutfall) måste du visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Läkemedel

  • I vissa fall får du betala en avgift. Hör med apotekaren vad sjukförsäkringskortet täcker.
  • Om du måste betala avgifter som inte ersätts i Nederländerna kan du fråga din försäkringskassa hemma om du har rätt till ersättning.

Ambulans

  • Ambulanstransport kostar inget om en läkare anser att transporten är nödvändig.

Ambulansflyg

  • En akuthelikopter skickas ut om det behövs.

Ersättning

Du kan ansöka om ersättning hos den nederländska försäkringskassan Agis Zorgverzekeringen.

Agis Zorgverzekeringen
Groep Buitenlands Recht
Postbus 1725
3800 BS Amersfoort
Tfn + 31 33 445 68 70
E-post: gbr@agisweb.nl

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Nederländerna kan du kontakta din egen försäkringskassa när du kommer hem. De kan då kontakta Agis. Du har rätt till ersättning enligt de belopp som Agis normalt sett skulle ha betalat till vårdgivaren enligt nederländska regler.


    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+