Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Luxemburg

Nödsituationer

Caisse nationale de santé (Luxemburgs försäkringskassa)
Tfn + 352 27 57 - 1
Epost: cns@secu.lu 


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan gå till vilken läkare som helst eftersom alla är anslutna till den luxemburgska försäkringskassan CNS.
 • Avgifterna varierar. Se till att alltid få ett kvitto.
 • Du behöver ingen remiss för att gå till en specialist.
 • Du måste alltid visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Tandläkare

 • Du kan gå till vilken tandläkare som helst eftersom alla är anslutna till den luxemburgska försäkringskassan.
 • Tandvårdskostnader på 60 euro per år får du full ersättning för. Belopp därutöver ersätts till 88 %. För tandproteser finns det särskilda ersättningsnivåer och villkor.
 • För vissa behandlingar måste du få ett förhandsgodkännande från den luxemburgska försäkringskassan.

Sjukhusvård

 • Alla sjukhus har avtal med den luxemburgska försäkringskassan CNS. Du måste alltid visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort när du läggs in.
 • Du betalar en dygnsavgift som inte ersätts.
 • Barn under 18 betalar inget.
 • Nyblivna mödrar betalar inte heller någon dygnsavgift under de första 12 dagarna efter förlossningen.
 • Läkararvodet kan du behöva betala själv, men du kan söka ersättning hos CNS.
 • Du måste betala för extratjänster, t.ex. ett enkelrum.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut recept på vilket apotek som helst i Luxemburg.
 • Vissa recept måste godkännas av Luxemburgs försäkringskassa innan du får medicinen.
 • Ersättningen varierar beroende på vilken typ av läkemedel det gäller. Fråga läkaren om du måste kontakta försäkringskassan.
 • Läkemedel ersätts med 40, 80 eller 100 % om de finns med på den läkemedelslista som publiceras en gång i månaden.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport (med akutvårdstjänsten Samu) kostar inget om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller provisoriskt intyg.
 • Om transporten inte är akut får du ersättning med upp till 70 % av kostnaden som är 1,25 euro per kilometer (minimibeloppet är 38 euro per transport). Du får bara ersättning om ambulansen kör till eller från ett sjukhus. Dessutom måste det finnas ett intyg på att patienten av medicinska skäl måste transporteras med ambulans.

Ambulansflyg

Akut ambulansflyg kostar inget om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller provisoriskt intyg.


Ersättning

Ansökan om ersättning ska skickas till Luxemburgs försäkringskassa.

Caisse nationale de santé (CNS)
Tfn + 352 27 57 - 1
Epost: cns@secu.lu

 • Det är inte säkert att du får tillbaka hela kostnaden eftersom du måste betala en del av den offentliga vården i Luxemburg.
 • Du måste skicka in originalkvitton och bevis på att du betalat. Försäkringskassan vill också ha en kopia på ditt sjukförsäkringskort, din adress och dina bankuppgifter (i form av ett intyg med dina bankuppgifter eller ett intyg om kontoinnehav, dvs. relevé d'identité bancaire, RIB). Bekräftelsen på att du får ersättning skickas till din hemadress.
 • Glöm inte att ta kopior på alla papper du skickar in.
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Luxemburg ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Läkare – Avgifterna varierar, men kortet täcker i regel 88 % av den officiella avgiften. Se till att alltid få ett kvitto.
 • Hembesök av en läkare – Du betalar 20 % av minimikostnaden för ett hembesök.
 • Sjukhusvård – Dygnsavgiften på 21,45 euro ersätts inte (barn under 18 år betalar inget och avgiften tas ut i högst 30 dagar per kalenderår).
 • Tandläkare – Tandvårdskostnader på 60 euro per år får du full ersättning för. Belopp därutöver ersätts till 88 %. För tandproteser finns det särskilda ersättningsnivåer och villkor.
 • Annat – Se ”Vad täcker kortet?”

Dialys, syrgas och cellgifter


Hur beställer jag EU-kortet?

Du som är försäkrad i Luxemburg kan beställa kortet på nätet.

Vårdgivare som godtar EU-kortet

Alla läkare som har rätt att arbeta i Luxemburg är automatiskt anslutna till den luxemburgska försäkringskassan CNS.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med luxemburgskt EU-kort

Caisse nationale de santé (CNS)

Tfn + 352 27 57 - 1

E-post: cns@secu.lu

Ansök om ett provisoriskt intyg på ett särskilt formulär.