Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Lettland

Nödsituationer

Nacionālais veselības dienests (hälsomyndigheten)
Tfn +371 67043700
E-post: nvd@vmnvd.gov.lv

Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du betalar en patientavgift för läkarbesök. Barn under 18 år och gravida som får vård i samband med graviditeten betalar dock inget. Det gäller också vissa andra patientgrupper.
 • För specialistvård behöver du en remiss, vanligen från din allmänläkare.
 • Du behöver ingen remiss för att gå till gynekolog, ögonläkare, barnläkare, barnkirurg, psykiater, missbruksläkare, tbc-specialist, specialist på hud- och könssjukdomar, endokrinolog eller onkolog.
 • Patientavgiften ersätts inte i Lettland, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Tandläkare

 • Tandvård för vuxna täcks inte, men barn upp till 18 år betalar inget.

Sjukhusvård

 • Du betalar en patientavgift från och med andra dagen av sjukhusvistelsen.
 • För barn under 18 år är vården gratis. Vård i samband med graviditet och förlossning, dialys och vissa andra behandlingar (t.ex. för vissa infektionssjukdomar eller psykiska sjukdomar) kostar inte heller något.
 • Du måste betala för vissa undersökningar under din sjukhusvistelse, t.ex. skikt- eller magnetröntgen.
 • Sjukhuset kan också ta ut en avgift för operationer.
 • Avgifterna ersätts inte i Lettland, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Läkemedel

 • Läkemedel som en läkare skrivit ut täcks delvis. Det du själv måste betala ersätts inte i Lettland, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget om den tillkallas av larmtjänsten 113.

Ambulansflyg

 • Samma regler som för vanlig ambulans.

Ersättning

 • Lettland har inget ersättningssystem. Du betalar bara patientavgiften.
 • Om vårdgivaren inte är ansluten till den offentliga vården kan du inte använda ditt europeiska sjukförsäkringskort. I så fall måste du betala samma avgifter som en privatpatient. Avgifterna ersätts inte i Lettland.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.
null
 • Undersökning hos en allmänläkare – 1,42 euro.
 • Specialistvård – mellan 4,27 och 35,57 euro.
 • Sjukhusvård – 10 euro per dygn från andra dygnet.
 • Öppenvård – 7,11 euro per dag från andra dagen.
 • Vissa patienter betalar en lägre avgift.
 • Kompletterande undersökningar – mellan 14,23 och 35,57 euro.
 • Sjukhuset kan också ta ut en avgift för operationer – högst 31 euro.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Hemodialys, hemodiafiltration och peritonealdialys är gratis om du har en remiss från en specialist.
 • Utgifter för syrgasbehandling täcks inte av hälsomyndigheten.
 • Cellgiftsbehandling är gratis om du har remiss från en onkolog.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med lettiskt EU-kort

Nacionālais veselības dienests

Tfn +371 67043700

E-post: nvd@vmnvd.gov.lv


  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+