Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Tyskland

nödsituationer

akutmottagning heter notaufnahme på tyska.

om du blir sjuk i tyskland: på semester i tyskland – folder


Vad täcker kortet?

läkare och tandläkare

 • gå till en läkare eller tandläkare som har avtal med någon av tysklands försäkringskassor. ta med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort (eller ett provisoriskt intyg) och en id-handling.
 • utanför normala mottagningstider kan du kontakta jourläkare eller jourtandläkare (notdienst).
 • i tyskland ska du välja en tysk försäkringskassa (bara på tyska) som står för dina vårdkostnader.
 • du behöver inte betala något för vården.
 • tyska läkare och tandläkare har för det mesta en skylt med texten ”kassenarzt” (avtalsläkare) eller ”alle kassen”. det betyder att de är anslutna till det offentliga systemet.
 • om du går till en läkare eller tandläkare som inte är ansluten täcks kostnaderna inte av kortet och du måste betala vården själv.

sjukhusvård

 • du behöver en läkarremiss för all sjukhusvård, utom i akuta fall.
 • om du har fyllt 18 betalar du en dygnsavgift på 10 euro. efter 28 dagars vård under ett år betalar du ingen mer avgift resten av året.
 • sjukhusvården omfattar den vård som behövs för att behandla din sjukdom.
 • du måste däremot betala för extratjänster, t.ex. ett enkel- eller dubbelrum.

läkemedel

 • all behandling som läkaren skrivit ut kan du få från den person som behandlar dig, t.ex. en sjukgymnast. du måste betala en avgift på 10 euro per recept plus 10 % av priset.
 • du kan hämta ut läkemedel och förband som din läkare skrivit ut på vilket apotek som helst. i regel betalar du 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset. kostnaderna ersätts inte.
 • du måste betala för icke receptbelagda läkemedel som värktabletter och hostmedicin. du kan också behöva betala för vissa receptbelagda läkemedel mot t.ex. förkylning och influensa.
 • barn under 18 betalar inget för receptbelagda läkemedel.
 • på kvällar och helger kan du gå till ett jourapotek (apotheken-notdienst). alla apotek har en lista med jourapotek i fönstret. du kan också titta i lokaltidningen eller gå in på de tyska apotekens webbplats (bara på tyska).

ambulans

 • kortet täcker transport till sjukhus om en läkare anser att du måste få omedelbar vård, dvs. i akutsituationer.
 • i allmänhet betalar du 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset. kostnaderna ersätts inte.

ambulansflyg

 • samma villkor som för vanlig ambulans.

Ersättning

 • för det mesta behöver du inte betala någon patientavgift i tyskland.
 • men om du inte har fått recept på behandlingen eller om du har fått extra tjänster måste du betala kostnaden ur egen ficka.
 • kostnaden ersätts normalt inte i tyskland.
 • fick du betala för vården? kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Terapeutisk behandling

 • Du betalar 10 % av priset och
 • 10 euro per recept.

Läkemedel och förband

 • Du betalar 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset.

Sjukhusvård

 • Du betalar en dygnsavgift på högst 10 euro i högst 28 dagar per år.
 • Du betalar däremot fullt pris för extratjänster, t.ex. behandling av en överläkare eller ett enkel- eller dubbelrum.

Ambulans

 • Du betalar 10 % av priset (minst 5 och högst 10 euro), men aldrig mer än det faktiska priset.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • Före avresan ska du kontakta en lokal vårdgivare i Tyskland för att ta reda på om den nödvändiga behandlingen omfattas av sjukförsäkringskortet.
 • Mer information kan du få från den tyska försäkringskassa som du vill ska stå för kostnaderna.

Hur beställer jag EU-kortet?


Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

information för dig med tyskt eu-kort

 • du kan få ett provisoriskt intyg från din försäkringskassa.
 • i brådskande fall kan de faxa eller mejla intyget till dig.

.