Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Frankrike

Nödsituationer

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centrum för samordning av socialförsäkringar)
Information på franska, engelska, spanska, tyska, italienska och portugisiska

Tfn +33 1 45 26 33 41
E-post: ceam@cleiss.fr

Vad täcker kortet?

Om du vill hitta en läkare eller annan vårdgivare i närheten och se vad vården kostar och vad som täcks i Frankrike, kan du gå in på ameli-direct (bara på franska).

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du gå till en läkare som är ansluten till den offentliga vården, dvs. som är ”conventionné”.
 • Det finns två kategorier av avtalsläkare:
  1: De som fakturerar enligt den officiella taxan.
  2: De som tar ut en extra avgift utöver den officiella taxan.
 • Du måste betala läkaren direkt. Läkaren fyller i en vårdblankett (feuille de soins) och skriver ut ett recept om det behövs. Blanketten behöver du för att kunna begära ersättning.

Tandläkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort ska du gå till en tandläkare som är ansluten till den offentliga vården, dvs. som är ”conventionné”.
 • Du måste betala tandläkaren direkt. Tandläkaren fyller i en vårdblankett (feuille de soins) och skriver ut ett recept om det behövs. Blanketten behöver du för att kunna begära ersättning.

Sjukhusvård

 • Se till att visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort när du skrivs in. Då betalar du bara patientavgiften. Annars måste du betala fullt pris direkt och begära ersättning i efterhand.
 • Du betalar en dygnsavgift.
 • För större ingrepp eller behandlingar betalar du dessutom en tilläggsavgift. Avgifterna ersätts inte i Frankrike, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Om du går till ett privat sjukhus eller en privat klinik ska du kontrollera att de är anslutna till det offentliga systemet (”conventionné”).

Läkemedel

 • Med receptet får du en vårdblankett (feuille de soins) som du behöver för att begära ersättning. För att du ska få ersättning måste läkemedlet vara ersättningsberättigande. Apotekaren vet vilka läkemedel som omfattas av ersättningssystemet.

Ambulans

 • För att få ersättning för ambulans eller taxi måste du ha ett läkarintyg. Du betalar kostnaden direkt.

Ambulansflyg

 • För att få åka ambulansflyg behöver du ett läkarintyg och ett förhandstillstånd från lokala CPAM-kontoret (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie – försäkringskassan).

Ersättning

 • Begär ersättning hos det lokala CPAM-kontoret i Frankrike (Caisse Primaire D'Assurance Maladie – försäkringskassan).
 • Lämna in vårdblanketten (feuille de soins), kopior på kvitton och recept och kopia på ditt europeiska sjukförsäkringskort och uppge bostadsadress och kontonummer (IBAN-nummer och BIC-kod). Bekräftelsen på att du får ersättning skickas till din hemadress.
 • Du kan få tillbaka cirka 70 % av den officiella vårdtaxan (eller 80 % av sjukhuskostnaderna).
 • Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Frankrike ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

Information saknas.

Dialys, syrgas och cellgifter

På webbplatsen ameli-direct kan du söka efter en offentlig vårdgivare (läkare, sjuksköterska, apotekare etc.) eller ett sjukhus eller en vårdcentral enligt olika kriterier (t.ex. namn, specialistkompetens och plats). Du kan också läsa om kostnaderna och hur mycket ersättning du kan få.

På webbplatsen hittar du även vårdgivare som erbjuder dialys, cellgiftsbehandling och syrgas (i Frankrike får du vända dig till en lungklinik).

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med franskt EU-kort

Kontakta ditt CPAM-kontor (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) i Frankrike:


  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+