Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Finland

Obs:

 • Du som bor i Danmark, Island, Norge eller Sverige behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få offentlig vård i Finland.

Nödsituationer

FPA har servicenummer för olika frågor (må–fre kl. 8–18).

Om du har frågor om din socialförsäkring vid flytt till eller från Finland eller andra länder ska du ringa + 358 20 634 0200


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till offentlig sjukvård. Vänd dig till en kommunal hälsocentral, som bedömer vilken vård du behöver.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort för att få vård på samma villkor som invånarna själva.
 • Hälsocentralen tar ut en patientavgift enligt en fast prislista.
 • Om du är under 18 betalar du inget under normala öppettider (på andra tider betalar du en patientavgift enligt en fast prislista).
 • Du kan också gå till en privat läkare eller klinik. Då betalar du fullt pris men kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Tandläkare

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till offentlig sjukvård. Kontakta den kommunala hälsocentralen om du behöver tandvård.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort för att få vård på samma villkor som invånarna själva.
 • Hälsocentralen tar ut en patientavgift enligt en fast prislista.
 • Om du är under 18 betalar du inget under normala öppettider (på andra tider betalar du en patientavgift enligt en fast prislista).
 • Du kan också gå till en privat tandläkare eller klinik. Då betalar du fullt pris, men kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Sjukhusvård

 • För att få sjukhusvård behöver du en läkarremiss.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort.
 • Du betalar en dygnsavgift om du blir inlagd.
 • Om du är under 18 betalar du dygnsavgift för högst sju dagar under ett kalenderår.
 • För öppenvård på sjukhus betalar du en patientavgift.
 • Om du går till ett privat sjukhus måste du betala fullt pris, men du kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut ditt recept på vilket apotek som helst.
 • Du betalar fullt pris för läkemedlet på apoteket.
 • Apoteket ska ge dig ett kvitto så att du kan begära ersättning i efterhand från FPA.

Ambulans

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till akut ambulansvård. Du måste visa upp kortet för ambulanspersonalen.
 • Du betalar en patientavgift på 25 euro.

Ambulansflyg

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till akut vård i ambulansflyg. Du måste visa upp kortet för ambulanspersonalen.
 • Behovet av ambulansflyg bestäms vid samtalet till nödnumret 112.

Ersättning
 • Den nationella sjukförsäkringen ersätter en del av dina
  • avgifter för privat vård enligt en särskild prislista
  • resekostnader i samband med vård och undersökningar
  • vissa läkemedel.
 • Du får ingen ersättning för hälsocentralens eller sjukhusets patientavgifter.
 • För att begära ersättning från FPA fyller du i blankett 127(e) som finns hos privata vårdgivare. Blanketten finns också på FPA:s webbplats.
 • Fyll i och skriv under ansökan. Du måste fylla i fast adress, datum och bankuppgifter (bankens namn, ditt IBAN-kontonummer och BIC-kod).
 • Bifoga kopior av relevanta handlingar (kvitton, handlingar som beskriver undersökningen och den behandling som läkaren föreskrivit, ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort).
 • FPA sätter in ersättningen direkt på ditt bankkonto.
 • Du måste begära ersättning senast sex månader efter vårdtillfället.
 • Läs mer om ersättning på FPA:s webbplats.

Servicenummer för ersättning för sjukvårdskostnader
Tfn +358 20 692 204 (finska)
Tfn +358 20 692 224 (svenska och engelska)

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Finland ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.


Vad måste jag betala själv?
 • I Finland finns tre kostnadsnivåer för vård och sociala tjänster i offentlig regi:
  • Gratis
  • Samma patientavgift för alla
  • Patientavgift som fastställs utifrån inkomst och familjeförhållanden
 • Maxavgiften för kommunala tjänster fastställs i den finska lagstiftningen. Kommunerna får ta ut lägre avgifter eller erbjuda vård och tjänster gratis. De får däremot inte ta ut avgifter som är högre än den faktiska kostnaden.
 • För offentliga tjänster finns en övre gräns per kalenderår. Det gäller dock inte kortvarig institutionsvård. Mer information finns på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.
 • FPA ersätter en del av behandlingen hos privata läkare och tandläkare enligt en fast prislista. Listan finns på FPA:s webbplats. Du kan för det mesta inte få ersättning för hela beloppet.
 • Du får ingen ersättning för patientavgifterna i den offentliga vården eller för vistelser på ett offentligt sjukhus eller någon annan offentlig institution (t.ex. ålderdomshem).
 • FPA ersätter receptbelagda läkemedel, helt eller delvis.

Dialys, syrgas och cellgifter Om du behöver behandling ska du kontakta vårdgivaren (t.ex. ett sjukhus) i förväg.
Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med finskt EU-kort

Kontakta FPA:s utlandsenhet

Tfn +358 20 634 0200

Fax +358 20 634 1599

E-post: inter.helsinki@kela.fi