Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Finland

Obs: Du som bor i något av de andra nordiska länderna (Danmark, Island, Norge och Sverige) behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få offentlig vård i Finland.

Nödsituationer, ambulans, ambulansflyg

Folkpensionsanstalten FPA (Finlands försäkringskassa)
Tfn +358 20634 0210 (finska)
Tfn +358 20634 0220 (svenska)

Du kan också kontakta kommunens hälsocentral eller sjukhus där du befinner dig.

Så använder du det europeiska sjukförsäkringskortet under en kortare vistelse i Finland

Finland har två officiella språk: finska och svenska. De flesta talar även engelska.

Behandling & kostnader

Läkare

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till offentlig sjukvård. Vänd dig till en kommunal hälsocentral, som bedömer vilken vård du behöver.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort för att få vård på samma villkor som invånarna själva.
 • Hälsocentralen tar ut en patientavgift enligt en fast prislista.
 • Om du är under 18 betalar du inget.
 • Du kan också gå till en privat läkare eller klinik. Då betalar du fullt pris men kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Tandläkare

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till offentlig tandvård. Kontakta den lokala hälsocentralen om du behöver tandvård.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort för att få vård på samma villkor som invånarna själva.
 • Hälsocentralen tar ut en patientavgift enligt en fast prislista.
 • Om du är under 18 betalar du inget för tandvården.
 • Du kan också gå till en privat tandläkare eller klinik. Då betalar du fullt pris, men kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Sjukhusvård

 • För att få sjukhusvård behöver du en läkarremiss.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort.
 • Du betalar en dygnsavgift om du blir inlagd.
 • Om du är under 18 betalar du dygnsavgift för högst sju dagar under ett kalenderår.
 • För öppenvård på sjukhus betalar du en patientavgift.
 • Om du går till ett privat sjukhus måste du betala fullt pris, men du kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut ditt recept på vilket apotek som helst.
 • Du betalar fullt pris för läkemedlet på apoteket.
 • Apoteket ska ge dig ett kvitto så att du kan begära ersättning i efterhand från FPA.

Ambulans

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till akut ambulansvård. Du måste visa upp kortet för ambulanspersonalen.
 • Du betalar en patientavgift på 14,25 euro.

Ambulansflyg

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till akut vård i ambulansflyg. Du måste visa upp kortet för ambulanspersonalen.
 • Behovet av ambulansflyg bestäms vid samtalet till nödnumret 112.

Ersättning

 • Den nationella sjukförsäkringen ersätter en del av dina
  • avgifter för privat vård enligt en särskild taxa
  • resekostnader i samband med vård och undersökningar
  • vissa läkemedel.
 • Du får ingen ersättning för hälsocentralens eller sjukhusets patientavgifter.
 • För att begära ersättning från FPA fyller du i blankett 127(e) som finns hos privata vårdgivare. Blanketten finns också på www.fpa.fi.
 • Fyll i och skriv under ansökan. Du måste fylla i fast adress, datum och bankuppgifter (bankens namn, ditt IBAN-kontonummer och BIC-kod).
 • Bifoga kopior av relevanta handlingar (kvitton, ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort) och skicka in till FPA.
 • FPA sätter in ersättningen direkt på ditt bankkonto.
 • Du måste begära ersättning senast sex månader efter vårdtillfället.
 • Läs mer om ersättning på www.fpa.fi.

Servicenummer för ersättning för sjukvårdskostnader
Tfn +358 20 692 204 (finska)
Tfn +358 20 692 224 (svenska och engelska)

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Finland ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+