Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Finland

Obs:

 • Du som bor i något av de andra nordiska länderna (Danmark, Island, Norge och Sverige) behöver bara visa upp ditt nationella id-kort och uppge din fasta adress för att få offentlig vård i Finland på samma villkor som invånarna där.

Nödsituationer

FPA har servicenummer för olika frågor (må–fre kl. 8–18).

Om du har frågor om din socialförsäkring vid flytt till eller från Finland eller andra länder ska du ringa + 358 20 634 0200


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till offentlig sjukvård. Vänd dig till en kommunal hälsocentral, som bedömer vilken vård du behöver.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort för att få vård på samma villkor som invånarna själva.
 • Hälsocentralen tar ut en patientavgift enligt en fast prislista.
 • Om du är under 18 betalar du inget under normala öppettider (på andra tider betalar du en patientavgift enligt en fast prislista).
 • Du kan också gå till en privat läkare eller klinik. Då betalar du fullt pris men kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Tandläkare

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till offentlig tandvård. Kontakta den kommunala hälsocentralen om du behöver tandvård.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort för att få vård på samma villkor som invånarna själva.
 • Hälsocentralen tar ut en patientavgift enligt en fast prislista.
 • Om du är under 18 betalar du inget under normala öppettider (på andra tider betalar du en patientavgift enligt en fast prislista).
 • Du kan också gå till en privat tandläkare eller klinik. Då betalar du fullt pris, men kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Sjukhusvård

 • För att få sjukhusvård behöver du en läkarremiss.
 • Du måste visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort.
 • Du betalar en dygnsavgift om du blir inlagd.
 • Om du är under 18 betalar du dygnsavgift för högst sju dagar under ett kalenderår.
 • För öppenvård på sjukhus betalar du en patientavgift.
 • Om du går till ett privat sjukhus måste du betala fullt pris, men du kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Läkemedel

 • Du kan hämta ut ditt recept på vilket apotek som helst.
 • Du betalar fullt pris för läkemedlet på apoteket.
 • Apoteket ska ge dig ett kvitto så att du kan begära ersättning i efterhand från FPA.

Ambulans

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till akut ambulansvård. Du måste visa upp kortet för ambulanspersonalen.
 • Du betalar en patientavgift på 25 euro.

Ambulansflyg

 • Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till akut vård i ambulansflyg. Du måste visa upp kortet för ambulanspersonalen.
 • Behovet av ambulansflyg bestäms vid samtalet till nödnumret 112.

Ersättning

 • Den nationella sjukförsäkringen ersätter en del av dina
  • avgifter för privat vård enligt en särskild prislista
  • resekostnader i samband med vård och undersökningar
  • vissa läkemedel.
 • Du får ingen ersättning för hälsocentralens eller sjukhusets patientavgifter.
 • För att begära ersättning från FPA fyller du i blankett 127(e) som finns hos privata vårdgivare. Blanketten finns också på FPA:s webbplats.
 • Fyll i och skriv under ansökan. Du måste fylla i fast adress, datum och bankuppgifter (bankens namn, ditt IBAN-kontonummer och BIC-kod).
 • Bifoga kopior av relevanta handlingar (kvitton, handlingar som beskriver undersökningen och den behandling som läkaren föreskrivit, ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass eller id-kort).
 • FPA sätter in ersättningen direkt på ditt bankkonto.
 • Du måste begära ersättning senast sex månader efter vårdtillfället.
 • Läs mer om ersättning på FPA:s webbplats.

Servicenummer för ersättning för sjukvårdskostnader
Tfn +358 20 692 204 (finska)
Tfn +358 20 692 224 (svenska)
Tfn +358 20 634 2650 (engelska)

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Finland ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.


Vad måste jag betala själv?

 • I Finland finns tre kostnadsnivåer för vård och sociala tjänster i offentlig regi:
  • Gratis
  • Samma patientavgift för alla
  • Patientavgift som fastställs utifrån inkomst och familjeförhållanden
 • Maxavgiften för kommunala tjänster fastställs i den finska lagstiftningen. Kommunerna får ta ut lägre avgifter eller erbjuda vård och tjänster gratis. De får däremot inte ta ut avgifter som är högre än den faktiska kostnaden.
 • För offentliga tjänster finns en övre gräns per kalenderår. Det gäller dock inte kortvarig institutionsvård. Mer information finns på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.
 • FPA ersätter en del av behandlingen hos privata tandläkare enligt en fast prislista. FPA ersätter också en del av avgiften, undersökningen och behandlingen hos privata läkare enligt en fast prislista. Listan finns bara på FPA:s webbplats. Du kan för det mesta inte få ersättning för hela beloppet.
 • Du får ingen ersättning för patientavgifterna i den offentliga vården eller för vistelser på ett offentligt sjukhus eller någon annan offentlig institution (t.ex. ålderdomshem).
 • FPA ersätter receptbelagda läkemedel, helt eller delvis.

Dialys, syrgas och cellgifter

Om du behöver behandling ska du kontakta vårdgivaren (t.ex. ett sjukhus) i förväg.

Hur beställer jag EU-kortet?

 • EU-kortet ges till alla som omfattas av det finska sjukförsäkringssystemet och till dem som har vårdkostnader som Finland ansvarar för.
 • Kortet kan beställas

Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Alla offentliga vårdgivare i Finland godtar EU-kortet. Det finns ingen särskild lista.
 • Om du går till en privat läkare eller klinik betalar du fullt pris, men du kan söka ersättning i efterhand från FPA.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med finskt EU-kort

Kontakta FPA:s utlandsenhet

Tfn +358 20 634 0200

Fax +358 20 634 1599

E-post: inter.helsinki@kela.fi