Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Estland

Nödsituationer

Eesti Haigekassa
(Estlands försäkringskassa)
Tfn +372 669 6630
Tfn 16363 (nationellt nummer)
E-post: info@haigekassa.ee

Behandling & kostnader

Läkare

 • Om du går till en allmänläkare kostar det inget.
 • För specialistvård betalar du däremot en avgift (t.ex. hjärtläkare, psykiater eller gynekolog).

Tandläkare

 • Du betalar fullt pris för all tandvård.
 • Barn under 19 har rätt till gratis tandvård.

Sjukhusvård

Du betalar en dygnsavgift för upp till 10 dagar per vårdtillfälle. Det är dock ingen vårdavgift för

 • barn under 19 år
 • graviditets- och förlossningsvård
 • intensivvård.

Läkemedel

 • Det finns olika rabatter beroende på sjukdom, läkemedel, patientens ålder m.m.
 • Om läkemedlet inte står på den officiella listan måste du betala fullt pris. Kostnaderna ersätts inte i Estland, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Du får ingen ersättning i Estland eftersom du bara betalar en patientavgift.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+