Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Estland

Nödsituationer

Jourtelefon till allmänläkare

Eesti Haigekassa
(Estlands försäkringskassa)
Tfn +372 669 66 30
Tfn 16363 (nationellt nummer)
E-post: info@haigekassa.ee


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Om du går till en allmänläkare kostar det inget.
 • För specialistvård betalar du däremot en avgift (t.ex. hjärtläkare, psykiater eller gynekolog).
 • Specialistvården kostar dock inget för den som
  • remitteras till en annan specialist på samma sjukhus
  • är gravid
  • är under 2 år
  • läggs in på sjukhus efter akutvård.
 • Om du går till en privat läkare eller klinik måste du betala fullt pris.

Tandläkare

 • Du betalar fullt pris för all tandvård (utom i akuta situationer där patienten kan skadas eller dö om vården skjuts upp eller uteblir).
 • Om du är under 19 får du gratis tandvård.

Sjukhusvård

Du betalar en dygnsavgift för upp till 10 dagar per vårdtillfälle.

Det är dock ingen vårdavgift för

 • graviditets- och förlossningsvård
 • intensivvård
 • specialiserad sjukhusvård för patienter under 18 år.

Läkemedel

 • Det finns olika rabatter beroende på sjukdom, läkemedel, patientens ålder m.m.
 • Om läkemedlet inte står på den officiella listan (på estniska) måste du betala fullt pris. Kostnaderna ersätts inte i Estland, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Akut ambulansflyg inom Estland kostar inget.

Ersättning
 • Du får ingen ersättning i Estland eftersom du bara betalar en patientavgift.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?
 • Hembesök av en allmänläkare – upp till 5 euro
 • Besök hos en specialist – upp till 5 euro
 • Dygnsavgift på sjukhus – upp till 2,50 euro per dag och högst 25 euro per vårdtillfälle

Dialys, syrgas och cellgifter

Du kan få behandling på två stora sjukhus:


Hur beställer jag EU-kortet?
Vårdgivare som godtar EU-kortet
Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med estniskt EU-kort

Eesti Haigekassa (Estlands försäkringskassa)

Tfn +372 669 6630

Tfn 16363 (nationellt nummer)

E-post: info@haigekassa.ee