Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Danmark

Obs:

 • Du som bor i Finland, Island, Norge eller Sverige behöver bara visa upp ditt nationella id-kort för att få gratis vård i Danmark.

Nödsituationer

 • Ring 112 dygnet runt

Utanför vanliga öppettider
Information om jourläkare

Allmän information om vård i Danmark
Så söker du hjälp om du blir sjuk

Eller kontakta:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Myndigheten för patienters rättigheter och klagomål
International Sygesikring
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tfn +45 72 26 94 90
Fax +45 72 28 66 01
E-post: pob@patientombuddet.dk

Webbplats: www.stps.dk
Vad täcker kortet?

Läkare

 • Om du går till en läkare som är ansluten till den offentliga vården så kostar det inget.
 • För att få specialistvård behöver du i regel en remiss från en allmänläkare.
 • Hitta en läkare i listan över vårdgivare (på danska).

Tandläkare

 • Det blir billigare om du går till en tandläkare som är ansluten till den offentliga vården.
 • Viss förebyggande tandvård och fyllningar ersätts med upp till 40 %.
 • Du får ingen ersättning för t.ex. proteser eller kronor.
 • Hitta en tandläkare i listan över vårdgivare (på danska).

Sjukhusvård

Läkemedel

 • Gå till vilket apotek som helst med ditt recept.
 • Första gången du köper mediciner i Danmark får du ett personligt apotekskort.
 • Visa upp kortet varje gång du köper läkemedel så registreras inköpet och din ersättning räknas ut.
 • Ersättningen baseras på din årskostnad för receptbelagda läkemedel. Kostnader under ett visst belopp per år ersätts inte (2016 är minimibeloppet 935 danska kronor).

Ambulans

 • Ring 112 om du behöver ambulans.
 • Ambulans eller särskild sjuktransport (særligt sygekøretøj) kostar inget om det är akut.

Ambulansflyg

 • Det finns inga särskilda regler för transport med ambulansflyg.

Ersättning

Om du fick betala fullt pris för vården kan du få ersättning i efterhand från den kommun du besöker. Gå in på borger.dk och ”Vælg kommune” till höger (bara på danska).

 • Visa upp alla räkningar, kvitton och remisser i original.
 • Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.
 • Lämna dina kontouppgifter (IBAN-nummer och Swift- eller BIC-kod).

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Danmark ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.


Vad måste jag betala själv?

Sjukhusvård och behandlingar av allmänläkare eller specialist (om du har en remiss från en allmänläkare) är gratis.

Tandläkare

Den offentliga vården ersätter upp till 40 % av kostnaderna för vissa behandlingar. Du får ingen ersättning för t.ex. proteser eller kronor.

Läkemedel

 • Ersättningen baseras på din årskostnad för receptbelagda läkemedel.
 • Kostnader under ett visst belopp per år ersätts inte (2016 är minimibeloppet 935 danska kronor – barn under 18 år får dock tillbaka 60 % av kostnaden).
 • Om du inte är dansk får du ett personligt apotekskort första gången du köper läkemedel i Danmark. Du måste visa upp kortet varje gång du köper läkemedel så att din ersättning kan räknas ut.
 • Du kan läsa mer om ersättning för läkemedel som köpts utanför Danmark på lægemiddelstyrelsens webbplats.

Dialys, syrgas och cellgifter
 • Om du behöver behandling under vistelsen måste du boka tid i god tid före avresan.
 • Behandling hos en privat vårdgivare täcks bara om du har en remiss från ett offentligt sjukhus.
 • Offentliga sjukhus har inte alltid kapacitet att ta emot dig.
 • Kontakta sjukhuset om du har frågor om transportkostnader.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med danskt EU-kort

 • Du kan få ett provisoriskt intyg från Udbetaling Danmark.
 • I brådskande fall kan de faxa intyget till dig.

Du kan kontakta

Udbetaling Danmark

International Sygesikring

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Danmark

Tfn +45 7012 8081

E-post: udbetalingdanmark@atp.dk