Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Tjeckien

Nödsituationer

Tjeckiens försäkringskassa
(Kancelář zdravotního pojištění)
Tfn +420 236 033 411
E-post: info@kancelarzp.cz


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan bara använda ditt europeiska sjukförsäkringskort hos läkare som är anslutna till den tjeckiska försäkringskassan - zdravotní pojišťovna (de flesta är anslutna, men i turistområden kan det finnas icke-anslutna läkare).
 • Du får skriva på ett intyg om rätt till ersättning (Potvrzeni o naroku) som visar att vården ersätts av den tjeckiska försäkringskassan.
 • Läkaren ger dig en kopia på intyget som du visar upp på apoteket eller hos vårdgivaren när du behöver recept, provtagningar eller andra undersökningar.
 • Ska du stanna en längre tid?
  • Du kan registrera dig vid en av landets lokala försäkringskassor. Du får då ett registreringsintyg (Potvrzeni o registraci) som gäller hela vistelsen.
  • Visa alltid upp intyget för vårdgivarna och apoteken.

Tandläkare

 • Bastandvård är gratis.
 • För vissa behandlingar och material (t.ex. tandproteser) kan du behöva betala en avgift.

Sjukhusvård

Läkemedel

 • Du betalar en del eller hela kostnaden för läkemedel som inte täcks av den offentliga sjukförsäkringen.

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget om du visar ditt EU-kort.
 • Annars måste du betala och begära ersättning hos din försäkringskassa i efterhand.

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg kostar inget.

Ersättning
 • Du ska bara behöva betala den vanliga patientavgiften.
 • Du kan inte få ersättning i Tjeckien.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv? Avgiften för akutvård är 90 tjeckiska kronor, också för akut tandvård.
Dialys, syrgas och cellgifter
 • Om du vet att du kommer att behöva dialys, syrgas eller cellgiftsbehandling under din vistelse i Tjeckien bör du kontakta en vårdgivare före avresan.
 • Kontakta gärna en tjeckisk försäkringskassa för mer information innan du reser.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med tjeckiskt EU-kort

Kancelář zdravotního pojištění

Tfn +420 236 033 411

E-post: info@kancelarzp.cz