Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Tjeckien

Nödsituationer

Centrum mezistátních úhrad (CMU)
(Centrum för internationella betalningar)
Tfn +420 236 033 411
E-post: info@cmu.cz

Behandling & kostnader

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till den tjeckiska försäkringskassan. Du betalar en patientavgift på 30 tjeckiska kronor.
 • Du ska skriva under ett intyg om rätt till ersättning (”Potvrzení o nároku”). Läkaren använder intyget för att få ersättning från den tjeckiska försäkringskassan.
 • Om du behöver recept, provtagningar eller andra undersökningar får du kopior på intyget ”Potvrzení o nároku”, som du ska visa upp på apoteket eller hos vårdgivaren.
 • Om du ska vistas i Tjeckien en längre tid kan du registrera dig vid en av landets försäkringskassor. Du får då ett registreringsintyg (”Potvrzení o registraci” ) som gäller hela vistelsen. Visa alltid upp intyget för vårdgivarna och apoteken.

Tandläkare

 • Bastandvård omfattas av sjukförsäkringen. För vissa behandlingar och material måste du dock betala åtminstone en del av kostnaderna. Patientavgiften är 30 tjeckiska kronor.

Sjukhusvård

 • En lista med sjukhus som erbjuder offentlig vård hittar du hos Centrum mezistátních úhrad (CMU) – centrumet för internationella betalningar.
 • Du betalar en dygnsavgift på 100 tjeckiska kronor om du blir inlagd.
 • Om du uppsöker akuten vardagar 17–07 och helger betalar du en avgift, såvida du inte läggs in direkt. Avgiften för akutvård är 90 tjeckiska kronor.

Läkemedel

 • För receptbelagda läkemedel betalar du en standardavgift (30 tjeckiska kronor sedan februari 2013). Dessutom betalar du en del eller hela kostnaden för läkemedel som inte täcks helt av den offentliga sjukförsäkringen.

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Ambulansflyg kostar inget.

Ersättning

I allmänhet betalar du bara den vanliga patientavgiften.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem. Du kan inte få ersättning i Tjeckien.


  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+