Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Bulgarien

Nödsituationer

Ambulans

Национална здравноосигурителна каса
(Bulgariens försäkringskassa)
Tfn +359 2 965 9116
Jourtelefon: 0800 14 800


Vad täcker kortet?

Läkare

 • De flesta läkare i Bulgarien har avtal med den nationella försäkringskassan NHIF.
 • Det betyder att du kan få vård om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.
 • Du betalar en patientavgift på 2,90 bulgariska lev.
 • Avgiften ersätts inte i Bulgarien.

Tandläkare

 • Det mesta av tandvården täcks inte.
 • Om tandläkaren inte har avtal med den nationella försäkringskassan NHIF betalar du fullt pris och får inte någon ersättning i Bulgarien.

Sjukhusvård

 • Sjukhusvården är gratis om sjukhuset har avtal med den nationella försäkringskassan NHIF och om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.
 • Du får betala en dygnsavgift på 5,40 bulgariska lev de första tio dagarna.
 • När du har blivit utskriven har du rätt till två kontrollbesök som en del av sjukhusvården.

Läkemedel

 • Kostnader för läkemedel ersätts inte i Bulgarien.
 • Recept från en NHIF-ansluten läkare hämtas ut på apotek som också är anslutna till NHIF. Sådana apotek har en NHIF-logga.
 • För att dyra läkemedel mot kroniska sjukdomar ska täckas av NHIF måste du ha en ”receptbok”. Du kan få den av en NHIF-ansluten allmänläkare efter utlåtande av en specialist.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Ambulans

 • Akut ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Läkare

 • Läkarräkningen ersätts inte i Bulgarien.

Tandläkare

Läkemedel

 • Kostnader för läkemedel ersätts inte i Bulgarien.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?
 • Du måste ibland betala en patientavgift (för t.ex. kliniska tester, tandvård, sjukhus- och öppenvård och läkemedel) när NHIF inte täcker vården.
 • Flera sjukhus tar ut en extra avgift och skriver en räkning.
 • Det är bra att höra med sjukhuset i förväg om de tar ut några extra avgifter.
 • Icke-reglerade tilläggs- och patientavgifter får du själv betala. De ersätts inte.
 • Du betalar patientavgift för t.ex.
  • sjukhus- och öppenvård
  • medicintekniska produkter och hjälpmedel
  • medicinsk behandling på sjukhus om du själv väljer läkare
  • enkel- och dubbelrum på sjukhus
  • specialdiet

Dialys, syrgas och cellgifter

Dialys

 • Kronisk dialys, peritonealdialys och akut dialys på NHIF-anslutna sjukhus och dialyscentrum täcks av NHIF (enligt de kliniska riktlinjerna nr 1, 2, 3 och 4).
 • Kliniska riktlinjer är villkor och regler för nödvändig behandling som inte kräver mer än tolv timmar på sjukhus.

Syrgas

 • NHIF täcker bara kostnaderna för CPAP- och BiPAP-behandling på NHIF-anslutna sjukhus (enligt den kliniska riktlinjen nr 17).
 • Den kliniska riktlinjen omfattar bara patienter med neuromuskulära sjukdomar som lider av kroniska andningssvårigheter. Behandlingen ges enligt patientens behov, så du ska redan ha fått recept på andningshjälpmedel av din läkare.
 • NHIF betalar för behandlingen en gång per år enligt den kliniska riktlinjen nr 17.
 • Du hittar NHIF-anslutna vårdgivare
  • NHIF:s webbplats (på bulgariska)
  • direkt hos NHIF

Cellgiftsbehandling

 • Du kan få cellgiftsbehandling på NHIF-anslutna sjukhus och cancerkliniker (enligt den kliniska riktlinjen nr 5 eller den kliniska behandlingslinjen nr 298).
 • Kliniska behandlingslinjer är villkor och riktlinjer för specialister som behandlar patienter med vissa sjukdomar som kräver sjukhusvård.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med bulgariskt EU-kort

Национална здравноосигурителна каса

Tfn +359 2 965 9116

Journummer: 0800 14 800

E-post: jvatkova@nhif.bg