Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Belgien

Nödsituationer

Ring 100 eller 112

Inami (franska)/Riziv (nederländska)
(Belgiens försäkringskassa)

Tfn +32 2 739 73 21 (engelska, franska, nederländska och tyska)
Tfn +32 2 739 73 10 (engelska, franska och nederländska)
Tfn +32 2 739 73 14 (engelska, franska och nederländska)
Tfn +32 2 739 73 15 (engelska, franska, nederländska och tyska)
Tfn +32 2 739 73 16 (engelska, franska och nederländska)

E-post: info@health.fgov.be
Webbplats: http://www.riziv.be/ (nederländska), http://www.inami.be/ (franska)
Belgienportalen – information och tjänster från myndigheter

Behandling & kostnader

Läkare

 • Du måste betala läkaren direkt, men du kan få tillbaka upp till 75 % av kostnaden i efterhand från en lokal försäkringskassa om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés).
 • Se till att du alltid får ett grönt vårdintyg där det står hur mycket du betalat (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

Tandläkare

 • Du måste betala tandläkaren direkt, men du kan få tillbaka upp till 75 % av kostnaden i efterhand från en lokal försäkringskassa om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés).
 • Se till att du alltid får ett grönt vårdintyg där det står hur mycket betalat (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

Sjukhusvård

 • Du behöver ingen remiss och du kan gå till valfri specialist på vilket sjukhus som helst.
 • Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg. Annars måste du betala hela vårdkostnaden. Du kan dock begära ersättning i efterhand från den belgiska försäkringskassan (valfri lokal försäkringskassa) om du visar upp kvitto och betalningsbevis.

Läkemedel

 • För receptbelagda läkemedel måste du visa upp ditt recept på apoteket.
 • Du betalar direkt på apoteket. Din del av kostnaden varierar mellan 0 och 80 procent av priset.
 • Se till att få ett kvitto där det framgår vilken medicin du köpt och hur mycket du betalat. Då kan du begära ersättning i efterhand från den belgiska försäkringskassan.

Ambulans

 • Du betalar en fast avgift plus en kilometeravgift. Det belgiska försäkringssystemet ersätter 50 % av kostnaden.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Kontakta den nationella försäkringskassan om du behöver hjälp med att begära ersättning i Belgien (avdelningen för internationella betalningar).

Läkemedel

Mer information:

Inami (franska)/Riziv (nederländska)
(Belgiens försäkringskassa)

Tfn +32 2 739 73 21 (engelska, franska, nederländska och tyska)
Tfn +32 2 739 73 10 (engelska, franska och nederländska)
Tfn +32 2 739 73 14 (engelska, franska och nederländska)
Tfn +32 2 739 73 15 (engelska, franska, nederländska och tyska)
Tfn +32 2 739 73 16 (engelska, franska och nederländska)

E-post: info@health.fgov.be
Webbplats: http://www.riziv.be/ (nederländska), http://www.inami.be/ (franska)

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Belgien ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.


  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+