Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Belgien

Nödsituationer

ring 100 eller 112

inami (franska) / riziv (nederländska) / nihdi (engelska) / likiv (tyska)
(belgiens försäkringskassa)

tfn: +32 2 739 73 21 (engelska, franska, nederländska och tyska)
tfn +32 2 739 73 10 (engelska, franska och nederländska)
tfn +32 2 739 70 67 (engelska och franska)
tfn +32 2 739 73 15 (engelska, franska, nederländska och tyska)
tfn +32 2 739 73 16 (engelska, franska och nederländska)

e-post: rir@riziv.fgov.be
webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)
belgiska regeringens webbplats – hälsa


Vad täcker kortet?

läkare

 • du måste betala läkaren direkt, men du kan få tillbaka upp till 75 % av kostnaden från en lokal försäkringskassa om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).
 • se till att du alltid får ett grönt vårdintyg där det står hur mycket du har betalat (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

tandläkare

 • du måste betala tandläkaren direkt, men du kan få tillbaka upp till 75 % av kostnaden från en lokal försäkringskassa om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).
 • se till att du alltid får ett grönt vårdintyg där det står hur mycket du har betalat (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

sjukhusvård

 • du behöver ingen remiss och du kan gå till valfri specialist på vilket sjukhus som helst.
 • visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg. annars måste du betala hela vårdkostnaden. du kan dock begära ersättning i efterhand från den belgiska försäkringskassan (valfri lokal försäkringskassa) om du visar upp kvitto och betalningsbevis.

läkemedel

 • för receptbelagda läkemedel måste du visa upp ditt recept på apoteket.
 • du betalar direkt på apoteket. din del av kostnaden varierar mellan 0 och 80 % av priset.
 • se till att få ett kvitto där det framgår vilken medicin du köpt och hur mycket du betalat. då kan du begära ersättning i efterhand från den belgiska försäkringskassan.

ambulans

 • du betalar en fast avgift plus en kilometeravgift. det belgiska försäkringssystemet ersätter 50 % av kostnaden.

ambulansflyg

 • information saknas.

Ersättning

kontakta valfri försäkringskassa för att begära ersättning med hjälp av eu-kortet eller något annat intyg från ditt hemland. du måste också lämna in ett intyg från din vårdgivare.

läkemedel

mer information:

inami (franska) / riziv (nederländska) / nihdi (engelska) / likiv (tyska)
(belgiens försäkringskassa)

tfn: +32 2 739 73 21 (engelska, franska, nederländska och tyska)
tfn +32 2 739 73 10 (engelska, franska och nederländska)
tfn +32 2 739 73 14 (engelska, franska och nederländska)
tfn +32 2 739 73 15 (engelska, franska, nederländska och tyska)
tfn +32 2 739 73 16 (engelska, franska och nederländska)

e-post: rir@riziv.fgov.be
webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)

om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i belgien ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.


Vad måste jag betala själv?

Mer information:

Belgiens försäkringskassa

Inami (fr) / Riziv (nl) / Nihdi (en) / Likiv (de)

Tfn +32 2 739 73 21 (engelska, franska, nederländska och tyska)

Tfn +32 2 739 73 23 (franska)

Tfn +32 2 739 70 67 (engelska och franska)

Tfn +32 2 739 73 15 (engelska, franska, nederländska och tyska)

Tfn +32 2 739 73 16 (engelska, franska och nederländska)

E-post: rir@riziv.fgov.be
Webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)


Dialys, syrgas och cellgifter


Hur beställer jag EU-kortet?

 • Kontakta din försäkringskassa (ziekenfonds, mutualité eller organisme assureur)
 • Du kan beställa EU-kortet
  • via ett webbformulär
  • på telefon
  • direkt hos din försäkringskassa

Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Nästan alla läkare och/eller sjukhus godtar EU-kortet
 • Sök enskilda vårdgivare (läkare, tandläkare, sjuksköterska etc.) eller sjukhus i Belgien:

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med belgiskt eu-kort

kontakta din egen försäkringskassa.

inami (fr) / riziv (nl) / nihdi (en) / likiv (de)

om du inte vet vilken det är kan du vända dig till belgiens försäkringskassa:

inami (fr) / riziv (nl) / nihdi (en) / likiv (de)

tfn +32 2 739 73 21 (engelska, franska, nederländska och tyska)

tfn +32 2 739 73 23 (franska)

tfn +32 2 739 70 67 (engelska och franska)

tfn +32 2 739 73 15 (engelska, franska, nederländska och tyska)

tfn +32 2 739 73 16 (engelska, franska och nederländska)

e-post: rir@riziv.fgov.be
webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)