Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Nenačrtovana zdravniška pomoč - Španija

Nujni primeri

Pokličite 112.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ministrstvo za zdravje, socialne zadeve in enakost)
Tel.: +34 901 400 100
E-naslov: oiac@msssi.es
Spletišče: www.msssi.gob.es


Stroški in kritje zdravljenja
 • Poiščite zdravnika ali bolnišnico, ki je del javnega zdravstvenega sistema in sprejme evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
 • Na spletišču ministrstva za zdravje, socialne zadeve in enakost boste našli seznam javnih zdravstvenih domov in bolnišnic.
 • Več informacij o javnih zdravstvenih domovih in javnih bolnišnicah v Španiji.
 • Nekatere bolnišnice in zdravstveni domovi („centros sanitarios“) ponujajo zasebne storitve, ki jih v celoti plačajo bolniki, in javne storitve, ki jih deloma krije država. Ob obisku povejte, katero vrsto storitev želite. Evropska kartica ne krije stroškov zasebnih zdravstvenih storitev, za katere tudi ne morete zahtevati povračila.

Zdravniki

 • Javno zdravstveno varstvo je brezplačno. Opozarjamo, da nekateri hoteli ali organizatorji potovanj sodelujejo z zasebnimi zdravniki, pri katerih boste obisk morali plačati.
 • Če potrebujete nujno zdravniško pomoč, morate imeti veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in zahtevati javne zdravstvene storitve („asistencia sanitaria pública“ ali „asistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Če je treba pri zdravniku za storitev takoj plačati, gre za zasebnika zunaj javnega zdravstvenega sistema, ki ne bo sprejel evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Zobozdravniki

 • Javni zdravstveni sistem ne krije zobozdravstvenih storitev razen izjemoma za nujno zdravniško pomoč v okviru osnovnega zdravstvenega varstva.
 • Krijejo se samo stroški preventivnih in posebnih posegov za otroke.
 • Za zobozdravstvene stroške ni povračila.

Bolnišnično zdravljenje

 • Razen v nujnih primerih za bolnišnično zdravljenje potrebujete napotnico.
 • Samo javne bolnišnice zagotavljajo brezplačno zdravljenje.
 • Ob sprejemu v bolnišnico pokažite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, sicer vas bodo obravnavali kot zasebnega bolnika.
 • Za zasebne zdravstvene storitve ni povračila stroškov.

Recepti za zdravila

 • Zdravila, ki jih predpiše zdravnik v javnem zdravstvenem sistemu, lahko dobite v vsaki lekarni („farmacia“).
 • Če lahko dokažete, da ste upokojenec iz države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice, boste za zdravilo na recept morali plačati manjši del stroška (z nekaterimi izjemami).
 • Če po odpustu iz bolnišnice potrebujete dodatna zdravila, mora biti to navedeno v izvidu o bolnišničnem zdravljenju. Izvid predložite zdravniku v zdravstvenem domu („centro de salud“), ki vam bo izdal recept.

Reševalno vozilo

 • Prevoz z reševalnim vozilom, ki ga zagotavljajo javne zdravstvene ustanove, je brezplačen.

Reševanje s helikopterjem

 • Ni posebnih pravil.

Povračilo stroškov
 • Španija ne pozna povračila stroškov, saj je javno zdravstveno varstvo brezplačno.
 • Če ste za zdravila morali plačati, lahko ob vrnitvi domov na pristojnem zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosite za povračilo.

Standardno doplačilo
 • Razen stroškov za zdravila na recept so storitve javnega zdravstvenega sistema brezplačne in brez doplačil (tudi za osnovno zdravstveno varstvo, specialistično in bolnišnično zdravljenje ter nujno zdravniško pomoč).
 • Praviloma boste morali plačati del stroškov za zdravila, ki jih krije javni sistem in predpiše zdravnik javne zdravstvene ustanove:
  • 10 % za upokojence iz držav EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice;
  • 50 % v drugih primerih.

Dializa, kisikova in kemoterapija
 • Če potrebujete tovrstno zdravljenje, se morate vnaprej dogovoriti. Svetujemo, da z urejanjem formalnosti začnete pravočasno pred odhodom v tujino.
 • Izberite javno zdravstveno ustanovo. Evropska kartica ne krije zdravljenja, ki ga zagotavljajo zasebne zdravstvene ustanove.
 • Za kemoterapijo se obrnite na bolnišnico.
 • Za dializo se obrnite na specialistični center (Centro de especialidades) ali bolnišnico.
 • Za terapijo s kisikom se obrnite na najbližji zdravstveni dom (Centro de Salud). Terapijo s kisikom zagotavljajo tudi specialistični centri in bolnišnice.
 • Pred odhodom se obrnite na najbližji javnozdravstveni zavod avtonomne skupnosti, kamor potujete. Pojasnili vam bodo vse o postopkih in ustreznih zdravstvenih ustanovah.
 • Avtonomni javnozdravstveni zavodi

Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, izdane v Španiji

Instituto Nacional de la Seguridad Social (državni zavod za socialno zavarovanje)

Tel.: +34 901 16 65 65

Obrnite se na regionalne urade državnega zavoda za socialno zavarovanje.

Za državne uradnike:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

Tel.: +34 91 273 95 00

Kontaktne podatke informativne službe in regionalnih uradov boste našli na spletišču španskega zavoda za socialno varnost državnih uradnikov – MUFACE.