Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Uporaba kartice - Slovaška

Center za obveščanje

Pokličite 112.

Nujni primeri

Pokličite 155.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Urad za nadzor nad zdravstvenim varstvom)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Stroški in kritje zdravljenja

Zdravniki

 • Z evropsko kartico lahko zdravniško pomoč poiščete pri zdravniku, ki dela v okviru slovaškega sistema zdravstvenega zavarovanja.
 • Za obisk boste morda morali plačati. Za to doplačilo na Slovaškem ni povračila, zanj lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.

Zobozdravniki

 • Z evropsko kartico lahko pomoč poiščete pri zobozdravniku, ki dela v okviru slovaškega sistema zdravstvenega zavarovanja.
 • Nujne zobozdravstvene storitve so večinoma brezplačne, vendar bo morda potrebno doplačilo za nekatere materiale, ki jih uporabi zobozdravnik.
 • Za vse druge zobozdravstvene storitve boste morali plačati. Za to doplačilo na Slovaškem ni povračila, zanj lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.

Bolnišnično zdravljenje

 • Nujno zdravniško pomoč prejmete na urgentnem oddelku katere koli bolnišnice. Zanjo ne potrebujete napotnice.
 • Storitve in zdravila so večinoma brezplačna, za zahtevnejše posege boste morda morali doplačati precejšen znesek. Za to doplačilo na Slovaškem ni povračila, zanj lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.

Zdravila na recept

 • Za vsak recept je treba plačati standardno doplačilo.
 • Morda boste morali plačati del cene zdravila, če ni na seznamu subvencioniranih zdravil. Za to doplačilo na Slovaškem ni povračila, zanj lahko zaprosite po vrnitvi v domovino.
 • Seznam subvencioniranih zdravil boste našli v lekarnah.

Reševalno vozilo

 • Brezplačno

Reševanje s helikopterjem

 • Pokličite 18155.
 • Brezplačno

Povračilo stroškov

 • Slovaška ne pozna sistema povračila stroškov.
 • Če ste za zdravniško pomoč morali plačati, lahko po vrnitvi domov na pristojnem zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosite za povračilo.

Standardno doplačilo

Spremljevalna oseba v bolnišnici

 • Spremljevalna oseba plača dnevno doplačilo 3,32 evra, prvi in zadnji dan bivanja se štejeta za en dan.
 • Nastanitev spremljevalne osebe je brezplačna v naslednjih primerih:
  • doječa mati z otrokom/otroci
  • spremljanje otroka, mlajšega od treh let
  • spremljanje osebe, mlajše od 18 let, na zdravljenju raka

Lekarne

 • Plačati je treba 0,17 evra za statistično obravnavo recepta ali kupona za medicinski pripomoček.
 • Doplačilo ni potrebno, kadar:
  • zavarovana oseba predloži izpisek iz recepta, ki ga izda druga lekarna,
  • zavarovana oseba predloži recept za zdravila ali za prehranske dodatke, ki jih v celoti plača sama,
  • je recept izdan za cepivo, označeno s črko „V“.

Nezgodni in urgentni oddelek

 • Za obisk nezgodnega in urgentnega oddelka (medicinska prva pomoč ali bolnišnična urgentna služba) je potrebno doplačilo 1,99 evra.
 • Pri hospitalizaciji po zdravniškem pregledu to doplačilo ni potrebno.

Prevoz

 • Prevoz z reševalnim vozilom se obračuna po stopnji 0,07 evra na kilometer.
 • Doplačila so oproščeni zavarovanci, ki:
  • so vključeni v kronični program dializnega zdravljenja ali presaditve,
  • so na zdravljenju zaradi raka ali operacije na srcu,
  • so težje invalidni in zato odvisni od prevoza z zasebnimi vozili,
  • potrebujejo prevoz iz ene bolnišnice v drugo, o čemer odloči bolnišnica.

Dializa, kisikova in kemoterapija

 • Z evropsko kartico ste na Slovaškem upravičeni do dializnega zdravljenja, terapije s kisikom in kemoterapije.
 • Z izvajalcem zdravstvene dejavnosti v slovaškem sistemu zdravstvenega zavarovanja se morate dogovoriti o zdravljenju še pred odhodom.
 • Izvajalcu morate tudi predložiti zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da je to zdravljenje potrebno.
 • Seznam zdravstvenih ustanov, ki so v kraju vašega bivanja vključene v slovaški sistem zdravstvenega zavarovanja, boste našli na spletnih straneh teh ustanov:
 • Seznam dializnih centrov (v slovaščini)

Naročanje kartice


Tukaj sprejmejo evropsko kartico


Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakt za imetnike evropske kartice, izdane na Slovaškem

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK - 829 24 Bratislava 25

Tel: +421 2 20 856 226