Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Švajčiarsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 144.

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť akéhokoľvek lekára, ktorý je zaregistrovaný vo švajčiarskom systéme verejného zdravotného poistenia.
 • Vo väčšine švajčiarskych kantónov musíte za ošetrenie zaplatiť plnú sumu a potom požiadať o náhradu výdavkov. V kantónoch Freiburg, Uri a Schwyz sú náklady hradené Spoločným orgánom podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení.

Zubní lekári

 • Váš EPZP nepokrýva náklady na stomatologické ošetrenie.

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade môžete navštíviť pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek verejnej nemocnice.
 • Pokiaľ ide o nenaliehavé ošetrenie, váš lekár vám odporučí verejné nemocničné zariadenie.
 • Ak budete hospitalizovaný, nemocnica pošle faktúru Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG uhrádza náklady na liečbu vo verejných nemocniciach.
 • Ak sa rozhodnete pre súkromnú nemocnicu (prípadne súkromné alebo polosúkromné oddelenie verejnej nemocnice), budete musieť uhradiť rozdiel.

Lekárske predpisy

 • Na lieky, ktoré sa nachádzajú v oficiálnych zoznamoch nahrádzaných liekov, sa vzťahuje poistenie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je pokrytá do výšky 50 % nákladov, max. 500 CHF za kalendárny rok. Zvyšok budete musieť uhradiť sami.
 • Zvyšné náklady sa vo Švajčiarsku nenahrádzajú.

Letecká zdravotnícka pomoc a záchranná zdravotná služba

 • Pokrytých je 50 % nákladov záchrannej zdravotnej služby, max. 5 000 CHF za kalendárny rok. Zvyšok budete musieť uhradiť sami.
 • Zvyšné náklady sa vo Švajčiarsku nenahrádzajú.

Úhrada

 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, originál faktúry môžete odoslať na adresu:

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org

 • V záujme rýchleho a bezplatného prevodu uveďte svoje bankové údaje (IBAN, BIC, adresu).
 • Ak ste nestihli požiadať o náhradu výdavkov počas vášho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta

 • Za každé 30-dňové obdobie liečby ste povinný zaplatiť paušálny poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 92 CHF na dospelého a 33 CHF na dieťa do 18 rokov.
 • Navyše sú všetky dospelé osoby povinné zaplatiť aj poplatok za pobyt v nemocnici vo výške 15 CHF na deň. Deti do 18 rokov, študenti do 25 rokov a ženy po pôrode tento poplatok platiť nemusia.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

V dostatočnom predstihu sa skontaktujte s nemocnicou alebo lekárom v mieste, v ktorom sa budete zdržiavať, aby ste sa mohli objednať na ošetrenie.

Ako požiadať o EPZP

 • Priamy odkaz na webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o EPZP, neexistuje.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • Odkaz na zoznam lekárov a nemocníc vo Švajčiarsku, ktoré akceptujú EPZP, neexistuje.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Švajčiarsku

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)

Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org