Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Švajčiarsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť akéhokoľvek lekára, ktorý je zaregistrovaný vo švajčiarskom systéme verejného zdravotného poistenia.
 • Zvyčajne budete musieť zaplatiť náklady na liečbu v plnej výške a následne požiadať o ich vrátenie.

Zubní lekári

 • Vo všeobecnosti platí, že na stomatologické ošetrenie sa poistenie nevzťahuje.

Nemocničná liečba

 • Váš lekár vám zvyčajne odporučí verejné nemocničné zariadenie.
 • V naliehavom prípade navštívte pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek verejnej nemocnice.
 • Ak budete hospitalizovaný, nemocnica pošle faktúru priamo Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG uhrádza náklady na liečbu vo verejných nemocniciach.
 • Ak sa rozhodnete pre súkromnú nemocnicu (popr. súkromné alebo polosúkromné oddelenie verejnej nemocnice), budete musieť uhradiť rozdiel.

Predpisy

 • Na lieky, ktoré sú predpísané lekárom a nachádzajú sa v oficiálnych zoznamoch, sa vzťahuje poistenie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je pokrytá do výšky 50 % nákladov, max. 500 CHF za kalendárny rok. Zvyšné náklady si nemôžete uplatniť vo Švajčiarsku, o ich náhradu však môžete požiadať vo vašej domovskej krajine.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Pokrytých je 50 % nákladov záchrannej zdravotnej služby, max. do výšky 5 000 CHF za kalendárny rok. Zvyšné náklady si nemôžete uplatniť vo Švajčiarsku, o ich náhradu však môžete požiadať vo vašej domovskej krajine.

Úhrada

 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, originál faktúry môžete odoslať na dresu:

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org

 • V záujme rýchleho a bezplatného prevodu uveďte údaje svojej banky (IBAN, BIC, adresu).
 • Ak ste nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.
null
 • Za každé 30-dňové obdobie liečby ste povinný zaplatiť paušálny poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 92 CHF na dospelého a 33 CHF na dieťa do 18 rokov.
 • Navyše sú všetky osoby od 26 rokov povinné zaplatiť aj poplatok za pobyt v nemocnici vo výške 15 CHF na deň.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

V dostatočnom predstihu sa skontaktujte s nemocnicou alebo lekárom v mieste, v ktorom plánujete dovolenku, aby sa mohli prijať všetky potrebné kroky.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Švajčiarsku

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)

Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+