Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Švajčiarsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť akéhokoľvek lekára, ktorý je zaregistrovaný vo švajčiarskom systéme verejného zdravotného poistenia.
 • Budete musieť zaplatiť náklady na liečbu v plnej výške a následne požiadať o ich vrátenie.

Zubní lekári

 • Vaša EPZP nepokrýva náklady na stomatologické ošetrenie.

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade môžete navštíviť pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek verejnej nemocnice.
 • Pokiaľ ide o nenaliehavé ošetrenie, váš lekár vám odporučí verejné nemocničné zariadenie.
 • Ak budete hospitalizovaný, nemocnica pošle faktúru Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG uhrádza náklady na liečbu vo verejných nemocniciach.
 • Ak sa rozhodnete pre súkromnú nemocnicu (prípadne súkromné alebo polosúkromné oddelenie verejnej nemocnice), budete musieť uhradiť rozdiel.

Predpisy

 • Na lieky, ktoré sa nachádzajú v oficiálnych zoznamoch nahrádzaných liekov, sa vzťahuje poistenie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je pokrytá do výšky 50 % nákladov, max. 500 CHF za kalendárny rok. Zvyšok budete musieť uhradiť sami.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Pokrytých je 50 % nákladov záchrannej zdravotnej služby, max. 5 000 CHF za kalendárny rok (január – december).
 • Zvyšné náklady sa vo Švajčiarsku nenahrádzajú.

Úhrada
 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, originál faktúry môžete odoslať na adresu:

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org

 • V záujme rýchleho a bezplatného prevodu uveďte svoje bankové údaje (IBAN, BIC, adresu).
 • Ak ste nestihli požiadať o náhradu výdavkov počas vášho pobytu, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta
 • Za každé 30-dňové obdobie liečby ste povinný zaplatiť paušálny poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 92 CHF na dospelého a 33 CHF na dieťa do 18 rokov (vrátane).
 • Navyše sú všetky osoby vo veku 26 rokov a staršie povinné zaplatiť aj poplatok za pobyt v nemocnici vo výške 15 CHF na deň.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia V dostatočnom predstihu sa skontaktujte s nemocnicou alebo lekárom v mieste, v ktorom sa budete zdržiavať, aby ste sa mohli objednať na ošetrenie.
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Švajčiarsku

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)

Tel.: +41 32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org