Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Švajčiarsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Tel: +41 32 625 30 30
e-mail: info@kvg.org

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť akéhokoľvek lekára, ktorý je zaregistrovaný vo švajčiarskom systéme verejného zdravotného poistenia.
 • Zvyčajne budete musieť zaplatiť náklady za liečbu v plnej výške a následne požiadať o ich vrátenie.

Zubní lekári

 • Vo všeobecnosti platí, že na stomatologické ošetrenie sa poistenie nevzťahuje.

Nemocničná liečba

 • Váš lekár vám zvyčajne odporučí verejné nemocničné zariadenie.
 • V naliehavom prípade môžete priamo navštíviť pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek verejnej nemocnice.
 • Ak budete hospitalizovaný, nemocnica pošle faktúru priamo Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG uhrádza náklady liečby vo verejných nemocniciach.
 • Ak sa rozhodnete pre súkromnú nemocnicu (popr. súkromné alebo polosúkromné oddelenie verejnej nemocnice), budete musieť uhradiť rozdiel.
 • Za každé 30-dňové obdobie liečby ste však povinný zaplatiť paušálny poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 92 CHF na dospelého a 33 CHF na dieťa do 18 rokov. Uhradenie poplatku si nemôžete uplatniť vo Švajčiarsku, môžete však o to požiadať vo vašej domovskej krajine.
 • Navyše sú všetky osoby od 26 rokov povinné zaplatiť aj poplatok vo výške 15 CHF na deň.

Lekársky predpis

 • Na lieky, ktoré sú predpísané lekárom a nachádzajú sa na oficiálnych zoznamoch, sa vzťahuje poistenie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je pokrytá do výšky 50 % nákladov, max. 500 CHF za kalendárny rok. Zvyšné náklady si nemôžete uplatniť vo Švajčiarsku, o ich náhradu však môžete požiadať vo vašej domovskej krajine.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Pokrytých je 50 % nákladov záchrannej zdravotnej služby, max. do výšky 5 000 CHF za kalendárny rok. Zvyšné náklady si nemôžete uplatniť vo Švajčiarsku, o ich náhradu však môžete požiadať vo vašej domovskej krajine.

Úhrada

Ak ste museli zaplatiť za liečbu, originál faktúry môžete odoslať Gemeinsame Einrichtung KVG.

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Spoločný orgán podľa spolkového zákona o zdravotnom poistení)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel: +41 32 625 30 30
e-mail: info@kvg.org

V záujme rýchleho a bezplatného prevodu uveďte údaje svojej banky (IBAN, BIC, adresa).

Ak ste nemohli požiadať o úhradu nákladov počas svojho pobytu vo Švajčiarsku, kontaktujte po návrate domov svojho poskytovateľa zdravotného poistenia.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+