Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Nórsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Fínska, Islandu a Švédska) majú prístup k zdravotnej starostlivosti v Nórsku po predložení platného národného dokladu totožnosti.

Nórsko neprijalo nariadenie EÚ č. 1231/10. To znamená, že občania tretích krajín nemôžu použiť svoj EPZP v Nórsku, pokiaľ nie sú osobami bez štátnej príslušnosti, utečencami alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 113

800HELSE (portál služieb verejného zdravotníctva)
Tel.: 800 43 573
E-mail: 800helse@helsenorge.no


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Ak potrebujete naliehavú alebo nevyhnutnú liečbu, mali by ste navštíviť pohotovostnú službu (legevakt) alebo všeobecného lekára pracujúceho v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti. Predložte svoj EPZP, pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Na základe platného preukazu zaplatíte za svoje ošetrenie dotovaný poplatok za rovnakých podmienok ako občania Nórska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.

Zubní lekári

 • Za stomatologické ošetrenie pacient zvyčajne zaplatí v plnej výške.
 • Poplatok za stomatologické ošetrenia sa nenahrádza (výnimkou je ošetrenie detí).

Nemocničná liečba

 • Na nemocničnú liečbu je potrebné odporúčanie lekára.
 • Pokiaľ ide o urgentnú situáciu, môžete navštíviť najbližšiu verejnú nemocnicu.
 • Nemocenská liečba, vrátane všetkých potrebných liekov, je bezplatná.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu alebo sa liečiť ambulantne, musíte mať odporúčanie od všeobecného lekára a budete musieť zaplatiť príslušný štandardný poplatok.

Lekárske predpisy

 • Lieky na predpis si môžete vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Výška poplatkov sa môže líšiť.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Úhrada

 • Pokiaľ máte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Ak telefonujete zo zahraničia: +47 23 32 70 30

Ak telefonujete z Nórska: 800 43 573


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Obráťte sa na miestnu nemocnicu v Nórsku.

Ako požiadať o EPZP

 

Nórski občania oprávnení získať EPZP oň žiadajú prihlásením sa na webové sídlo helsenorge.no.


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • EPZP akceptujú všetci štátni lekári a štátne zdravotnícke zariadenia.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie, zatelefonujte na 800 43 573.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Nórsku

800HELSE

Ak telefonujete zo zahraničia: +47 23 32 70 30

Ak telefonujete z Nórska: 800 43 573

E-mail: 800helse@helsenorge.no