Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Nórsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Fínska, Islandu a Švédska) majú prístup k zdravotnej starostlivosti v Nórsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Nórsko neprijalo nariadenie EÚ č. 1231/10. To znamená, že občania tretích krajín nemôžu použiť svoj EPZP v Nórsku, pokiaľ nie sú osobami bez štátnej príslušnosti, utečencami alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 116 117.

800HELSE (portál služieb verejného zdravotníctva)
Tel.: 800 43 573
E-mail: 800helse@helsenorge.no


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Ak potrebujete naliehavú alebo nevyhnutnú liečbu, mali by ste navštíviť pohotovostnú službu („legevakt“) alebo všeobecného lekára pracujúceho v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti. Predložte svoj EPZP, pas alebo iný doklad totožnosti.
 • Na základe platného preukazu zaplatíte za svoje ošetrenie dotovaný poplatok za rovnakých podmienok ako občania Nórska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.

Zubní lekári

 • Za stomatologické ošetrenie pacient zvyčajne zaplatí v plnej výške.
 • Poplatok za stomatologické ošetrenia sa nenahrádza (výnimkou je ošetrenie detí).

Nemocničná liečba

 • Na nemocničnú liečbu je potrebné odporúčanie lekára.
 • V naliehavom prípade môžete navštíviť najbližšiu verejnú nemocnicu.
 • Nemocenská liečba, vrátane všetkých potrebných liekov, je bezplatná.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu alebo sa liečiť ambulantne, musíte mať odporúčanie od všeobecného lekára a budete musieť zaplatiť príslušný štandardný poplatok.

Predpisy

 • Lieky na predpis si môžete vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Výška poplatkov sa môže líšiť.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Úhrada
 • Pokiaľ máte EPZP, mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta Zavolajte na číslo: 800HELSE 800 43 573
Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia Obráťte sa na miestnu nemocnicu v Nórsku.
Ako požiadať o EPZP Nórski občania oprávnení získať EPZP oň žiadajú prihlásením sa na webové sídlo helsenorge.no.
Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP
 • EPZP akceptujú všetci štátni lekári a štátne zdravotnícke zariadenia.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na 800HELSE (800 43 573).

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Nórsku

HELSE

Telefón: +47 23 32 70 30
E-mail: 800helse@helsenorge.no