Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Nórsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Fínska, Islandu a Švédska) majú nárok na zdravotnú starostlivosť v Nórsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Nórsko prijalo nariadenie EÚ č. 1231/10. Občania tretích krajín preto nemajú právo použiť svoj EPZP v Nórsku, pokiaľ nie sú osobami bez štátnej príslušnosti, utečencami alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 113

Servisné centrum HELFO (portál služieb verejného zdravotníctva)
Tel.: 800 43 573
E-mail: post@helfo.no

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Ak potrebujete naliehavú a nevyhnutnú liečbu, mali by ste navštíviť pohotovostnú službu (legevakt) alebo lekára pracujúceho v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti. Budete musieť predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad totožnosti.
 • Na základe platného preukazu zaplatíte dotovaný poplatok za naliehavé a základné ošetrenie za rovnakých podmienok ako občania Nórska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.

Zubní lekári

 • Za stomatologické ošetrenie pacient zvyčajne platí náklady v plnej výške.
 • Deti za túto starostlivosť neplatia.

Nemocničná liečba

 • Na nemocničnú liečbu je potrebné odporúčanie lekára.
 • Pokiaľ ide o urgentnú situáciu, môžete navštíviť najbližšiu verejnú nemocnicu.
 • Nemocenská liečba vrátane potrebných liekov je bezplatná.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu alebo sa liečiť ambulantne, musíte mať odporúčanie od všeobecného lekára a budete musieť zaplatiť príslušný štandardný poplatok.

Predpisy

 • Lieky na predpis si môžete vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Výška poplatkov môže byť rôzna.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Úhrada

 • Pokiaľ máte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Údaje o spolufinancovaní

Zavolajte na číslo: 800 43 573

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Obráťte sa na miestnu nemocnicu v Nórsku.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Nórsku

HELFO

Telefón: +47 33 51 22 80
E-mail: post@helfo.no


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+