Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Nórsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Fínska, Islandu a Švédska) majú nárok na zdravotnú starostlivosť v Nórsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 113

Servisné centrum HELFO (portál služieb verejného zdravotníctva)
Tel: 815 70 030
E-mail: servicesenteret@helfo.no

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Ak potrebujete naliehavú a nevyhnutnú liečbu, mali by ste navštíviť pohotovostnú službu (legevakt) alebo lekára, ktorý má zmluvu s Národnou poisťovňou. Budete musieť predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad totožnosti.
 • Na základe platného preukazu budete mať nárok na dotovaný poplatok za naliehavé a základné ošetrenie za rovnakých podmienok ako občania Nórska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.

Zubní lekári

 • Za stomatologické ošetrenie pacient zvyčajne platí náklady v plnej výške, deti však za túto starostlivosť neplatia.

Nemocničná liečba

 • Hospitalizácia je podmienená odporúčaním lekára.
 • Pokiaľ ide o urgentnú situáciu, môžete navštíviť najbližšiu verejnú nemocnicu.
 • Nemocenská liečba vrátane potrebných liekov je bezplatná.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu alebo sa liečiť ambulantne, musíte mať odporúčanie od všeobecného lekára a budete musieť zaplatiť príslušný štandardný poplatok.

Lekársky predpis

 • Lieky na predpis si môžete vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Výška poplatkov môže byť rôzna.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Úhrada

Pokiaľ máte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+