Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Lihtenštajnsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 144 alebo 112

Amt für Gesundheit (Úrad pre verejné zdravie – v nemčine a angličtine)
Tel: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li

Zdravotná starostlivosť a náklady

Pacienti musia za svoje zdravotné poistenie zaplatiť základný poplatok a v niektorých prípadoch určité percento z nákladov na ošetrenie. Pacienti s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) musia za mesačné poistenie zaplatiť v priemere 67 CHF. Úrad pre verejné zdravie vyberá poplatky od poistencov na základe faktúr, ktoré dostal od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tento štandardný poplatok sa bude účtovať aj v prípade, že sa na území Lichtenštajnska budete zdržiavať menej ako 30 dní.

Dôchodcovia platia polovičný poplatok a osoby do 20 rokov za hospitalizáciu neplatia.

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý pracuje v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti. Zoznam týchto lekárov nájdete na http://www.lkv.li. Konzultácie u týchto lekárov sú bezplatné, keďže im ich priamo hradí poisťovňa (pozri vyššie).
 • Ak navštívite súkromného lekára, budete musieť zaplatiť za ošetrenie v plnej výške a preplatí sa vám len 50 % nákladov.

Zubní lekári

 • V Lichtenštajnsku neexistuje štátna stomatologická starostlivosť, t. j. náklady súkromného ošetrenia musíte zaplatiť v plnej výške.

Nemocničná liečba

 • V Lichtenštajnsku existuje len jedna nemocnica.
 • Vašu hospitalizáciu (okrem naliehavých prípadov) musí schváliť Amt fur Gesundheit (Úrad pre verejné zdravie).
 • Za poskytnuté služby sa účtuje poplatok.
 • Deti a dôchodcovia majú nárok na zníženú tarifu.

Lekársky predpis

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom do zdravotníckeho zariadenia, ktoré má zmluvu s asociáciou zdravotných poisťovní, je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká zdravotnícka pomoc je pokrytá do určitej maximálnej výšky. Náklady prekračujúce túto hranicu ste povinný zaplatiť.

Úhrada

Okrem poistného sa pacientom účtuje iba pomerná časť nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorú musia zaplatiť. Tieto platby sa neuhrádzajú. Ak však v Lichtenštajnsku navštívite súkromného lekára, za ošetrenie budete musieť na mieste zaplatiť plnú sumu s následnou úhradou 50 % nákladov.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+