Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Lihtenštajnsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na čísla 144 alebo 112.

Amt für Gesundheit (Úrad pre verejné zdravie) (v nemčine)
Telefón: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li


Liečba, krytie a náklady

 • Pacienti musia za svoje zdravotné poistenie zaplatiť základný poplatok a v niektorých prípadoch určité percento z nákladov na ošetrenie.
 • Pacienti s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) musia za mesačné poistenie zaplatiť v priemere 115 CHF.
 • Úrad pre verejné zdravie vyberá poplatky od poistencov na základe faktúr, ktoré dostal od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tento štandardný poplatok sa bude účtovať aj v prípade, že sa na území Lichtenštajnska budete zdržiavať menej ako 1 mesiac.
 • Dôchodcovia platia 80 CHF a osoby do 20 rokov za ošetrenie neplatia.

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý pracuje v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti. Zoznam týchto lekárov nájdete na http://www.lkv.li. Konzultácie u týchto lekárov sú bezplatné, keďže im ich priamo hradí poisťovňa (pozri vyššie).
 • Ak navštívite súkromného lekára, budete musieť zaplatiť za ošetrenie v plnej výške.

Zubní lekári

 • V Lichtenštajnsku neexistuje štátna stomatologická starostlivosť, t. j. náklady súkromného ošetrenia musíte zaplatiť v plnej výške.

Nemocničná liečba

 • V Lichtenštajnsku existuje len jedna nemocnica.
 • Vašu hospitalizáciu (okrem naliehavých prípadov) musí schváliť Amt für Gesundheit (Úrad pre verejné zdravie).
 • Za poskytnuté služby sa účtuje poplatok.
 • Deti a dôchodcovia majú nárok na zníženú tarifu.

Lekárske predpisy

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom do zdravotníckeho zariadenia, ktoré má zmluvu s asociáciou zdravotných poisťovní, je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká zdravotnícka pomoc je pokrytá do určitej maximálnej výšky. Náklady prekračujúce túto hranicu ste povinný zaplatiť.

Úhrada

 • Okrem poistného sa pacientom účtuje iba pomerná časť nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorú musia zaplatiť. Tieto platby sa nepreplácajú.
 • Ak v Lichtenštajnsku navštívite súkromného lekára, budete musieť zaplatiť za ošetrenie v plnej výške.

Spoluúčasť pacienta

 • Pacienti musia za svoje zdravotné poistenie zaplatiť základný poplatok a v niektorých prípadoch určité percento z nákladov na ošetrenie.
 • Pacienti s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) musia za mesačné poistenie zaplatiť v priemere 115 CHF.
 • Úrad pre verejné zdravie vyberá poplatky od poistencov na základe faktúr, ktoré dostal od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tento štandardný poplatok sa bude účtovať aj v prípade, že sa na území Lichtenštajnska budete zdržiavať menej ako 1 mesiac.
 • Dôchodcovia platia 80 CHF a osoby do 20 rokov za ošetrenie neplatia.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Obráťte sa na Amt für Gesundheit (Úrad pre verejné zdravie), ktorý vám poskytne personalizované informácie.

Ako požiadať o EPZP

O EPZP môžete požiadať vašu zdravotnú poisťovňu.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Na tejto stránke nájdete rôzne odkazy (napríklad na nemocnice)

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Lichtenštajnsku

Amt für Gesundheit (Úrad pre verejné zdravie)

Telefón: +423 236 7340

E-mail: info@ag.llv.li