Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Islandija

Poznámka: Osoby s pobytom v Dánsku, Fínsku, Nórsku a Švédsku majú nárok na zdravotnú starostlivosť na Islande po predložení platného dokladu totožnosti.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Sjukratryggingar Islands
(Islandská zdravotná poisťovňa)
Tel: +354 515 0000
E-mail: sjukra@sjukra.is

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Všeobecná lekárska starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych centrách rozmiestnených po celom Islande, ktoré sú otvorené od 8:00 do 16:00. Ak potrebujete navštíviť takéto centrum mimo ordinačných hodín, zvyčajne je v pohotovostnej službe lekár alebo sestra.
 • Za poskytnuté služby vám bude účtovaný štandardný poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • Pre osoby do 18 rokov je zdravotná starostlivosť bezplatná.
 • Vo večerných hodinách a počas sobôt a nedieľ je v oblasti Reykjavíku ošetrenie možné v stredisku „Læknavaktin“. Tel: 1770
 • Ak potrebujete lekársku radu alebo návštevu lekára doma, zatelefonujte na 1770.

Zubní lekári

 • Stomatologické ošetrenie poskytujú zubné ambulancie a zdravotné strediská vo väčšine okresov na Islande.
 • Zvyčajne sa účtuje štandardný poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • Osoby do 18 rokov, dôchodcovia a invalidní dôchodcovia majú nárok na čiastočnú úhradu. Oprávnenosť nároku musíte doložiť dokladmi.

Nemocničná liečba

 • Okamžitá hospitalizácia je možná len v naliehavých prípadoch.
 • Za liečbu počas hospitalizácie sa vo všeobecnosti neplatí.
 • Za liečbu bez hospitalizácie zaplatíte poplatok. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Lekársky predpis

 • Môžete vyhľadať ktorúkoľvek lekáreň (APÓTEK) na Islande.
 • Musíte predložiť európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý slúži ako doklad vášho nároku na štátnu zdravotnú starostlivosť.
 • V závislosti od štandardných kategórií liekov na predpis vám budú účtované poplatky vo výške 0 % až 100 %.
 • Tieto poplatky sa na Islande nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Sanitné vozidlo

 • Za prepravu sanitným vozidlom sa účtuje štandardný nenávratný poplatok. Ak sa nepreukážete európskym preukazom zdravotného poistenia, za prepravu budete musieť zaplatiť plnú sumu. Tento poplatok sa na Islande neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké pravidlá ako pre prepravu sanitným vozidlom.

Úhrada

 • Štandardné poplatky pacientov sú nenávratné. Žiadosť o úhradu ostatných nákladov predložte Sjúkratryggingar Íslands v Reykjavíku.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov. K žiadosti priložte faktúry a preukaz poistenca. Vaša poisťovňa sa skontaktuje s Sjúkratryggingar Íslands.
 • Nezabudnite si uschovať kópie všetkých predložených dokumentov.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+