Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Spojené kráľovstvo

Stav núdze

Zatelefonujte na čísla 999 alebo 112.

Štátna zdravotná služba 111 (NHS)


Liečba, krytie a náklady

Lekári

Zubní lekári

Nemocničná liečba (NHS)

  • Okrem naliehavých prípadov hospitalizáciu nariaďuje váš lekár alebo zubný či očný špecialista. Ak ste držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), väčšina ošetrení v nemocniciach NHS je bezplatná. Vyhľadajte nemocnicu vo vašom okolí.
  • Ako pacient s platným preukazom EPZP máte nárok na bezplatné poskytnutie nevyhnutnej štátom poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preukaz EPZP sa nevzťahuje na plánovanú liečbu.

Predpisy

Sanitné vozidlo

  • Nevyhnutá preprava sanitným vozidlom je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

  • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada
  • Keďže liečba v Spojenom kráľovstve je zvyčajne bezplatná, neexistuje tu systém následnej náhrady výdavkov.
  • Štandardné poplatky (ako napríklad poplatky zubným lekárom NHS alebo poplatky za predpis) sa v Spojenom kráľovstve nepreplácajú.
  • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta
  • Lekárske ošetrenie je v Spojenom kráľovstve zvyčajne bezplatné, ale pri návšteve lekára sa musíte preukázať EPZP.
  • Štandardné poplatky, ktoré platia pacienti, sa vzťahujú na zubných lekárov NHS.
  • V lekárňach sa takisto účtuje poplatok za lekársky predpis.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Spojenom kráľovstve v prípade nevyhnutného ošetrenia v zahraničí

Zámorský tím zdravotnej starostlivosti:

Telefón: 0191 218 1999 (zo Spojeného kráľovstva)

+44 191 218 1999 (zo zahraničia)

E-mail: overseas.healthcare@dwp.gsi.gov.uk

Požiadať o stratený alebo odcudzený preukaz po návrate do Spojeného kráľovstva.